Norske-postlister.no


Viser [28] av [28].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Brigadevegen 13 - oversender innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Uttalelse til reguleringsvarsel - Skien - 220/469 Brigadevegen 13 - reguleringsplan - planid 2020007
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Varsel om endring av reguleringsplan for Skogplassen/Gråtenmoen, PlanID 658 - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Reguleringsplan for Brigadeveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Uttalelse til forslag til endring etter enklere prosess av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Svar - Forslag til bestemmelser- Brigadevegen 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Forslag til bestemmelser- Brigadevegen 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Forslag til bestemmelser- Brigadevegen 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Varsel om endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Revidert søknad om mindre endring med planforslag- Bekreftelse på mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Gbnr 220/469 - Skogplassens/Gråtenmoen - oversendelse av revidert søknad om mindre endring med planforslag dat. 3.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Endring av detaljregulering for Skogplassene/ Gråtenmoen gbnr 220/469 PlanID 658- tilbakemelding på søknad sendt fra Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Endring av detaljregulering for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469 - tilbakemelding på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Endring av detaljregulering for Skogplassene/ Gråtenmoen gbnr 220/469 PlanID 658- tilbakemelding på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Reguleringsplan for Gråtenmoen/Skogplassene - PlanID 658- Spørsmål om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Reguleringsplan for Gråtenmoen/Skogplassene- Bekreftelse på mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Reguleringsplan for Gråtenmoen/Skogplassene-- PlanID 658- Søknad om mindre endring av reguleringsplan - Brigadeveien 13-gnr. 220 bnr.469
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Fremdrift - Brigadevegen 13 GBN 220/469
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Norbohus
Sak: Endring av detaljregulering for Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Fremdrift - Brigadevegen 13 GBN 220/469 - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469
Dokument: Brigadevegen 13 Gbnr 220/469 - redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Dokument: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - innspill til planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Dokument: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - innspill til planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Dokument: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - oppsummering fra møte 21. desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Dokument: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - illustrasjoner for mulig utnytting av tomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Dokument: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Dokument: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Dokument: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - båndlegging lekeplass
Dokument: Gbnr 220/469 - Brigadevegen 13 - spørsmål angående båndlegging lekeplass
Søk innsyn i dokumentet/saken