Norske-postlister.no


Viser [62] av [62].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 971184507 - gbnr 70/18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 920292909
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969328577
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 75/14 - Borge - Innvilgelse av søknad om dispensasjon for drenering av dyrket mark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Oversendelse av rapport fra arkeologisk registrering - Borge Gbnr 75/14 - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 994310917 - Svend Ole Øverbø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Saldokort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Saldokort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Saldokort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Gbnr 64/9 -i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om drenering for gbnr 259/1 og 5 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 79/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Ekstra dreneringsmidler til Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 259/1,5 - søknad om drenering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om ekstra midler til dreneringssøknader i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 79/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Gbnr 64/9 -i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Saldokort - Ellingsen VVS og industrier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilknytning i landbruksregisteret (Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 280/1 i Skien kommune)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Vedrørende tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 280/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 57/13 - Saldokort - grøfting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 228/1 - Saldokort - grøfting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 5/2 - Hyni stall og stutteri - Saldokort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 75/14 - Saldokort drenering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr. 62/22 - Saldokort- drenering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 12/1 Porsgrunn - Saldokort drenering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 5/2 Saldokort - Hyni Stall og stutteri
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 70/18 - Meen gård - saldokort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 280/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Annullering av dreneringssøknad gjeldende gbnr 12/2 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 280/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 57/13 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 15/1 i Skien kommune - mottatt saldokort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 57/13 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 228/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 5/2 og 5/10 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 12/1 i Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 12/1 i Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 5/2 og 5/10 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 62/22 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Særuttale til søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Borge - gbnr 75/14 - sak til uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 15/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 70/18 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 75/14 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 75/14 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 70/18 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 228/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 62/22 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Annullering av dreneringssøknad gjeldene gbnr 62/22 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Annullering av dreneringssøknad gjeldende gbnr 15/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord for gbnr 15/1 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 229/4 Skien - saldokort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 62/7 - Tilskudd til drenering saldokort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 21/2 Siljan Tilskudd til drenering saldokort- Systematisk Grøfting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 20/3 Siljan - Tilskudd til drenering saldokort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 29/7 Siljan - Tilskudd til drenering saldokort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for søknad om tilskudd til drenering for gbnr 229/4 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 18/20 Siljan - Saldokort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tilsagnsbrev for tilskudd til drenering for eiendom 18/2 i Siljan kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Gbnr 229/4 - Voldsvegen 741 - søknad om tilskudd til drenering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Søknad om tilskudd til drenering for eiendom 18/2 i Siljan kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken