Norske-postlister.no


Viser [54] av [54].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Reguleringsbestemmelser i tråd med bystyrets vedtak 01.10.2020, sak 135/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Saksutskrift - Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 - sluttbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak BYST, 01102020, Sak 135/20, Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 - sluttbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak UKMB, 15092020, Sak 93/20, Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 - sluttbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Notat - Vurderinger til vedtak i UKMB sin behandling av detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 (saksnr 93/20). Adkomstveg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak UKMB, 15092020, Sak 93/20, Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 - sluttbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Prestegårdsgata 18 og 22 - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Tilleggsinnspill fra Lunde lokalutvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Prestegårdsgata 18 og 22 - Frafall av innsigelse på visse vilkår - ber om rask tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Uttalelse til reguleringsforslag - Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 i Skien - ber om utsatt høringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Svar på varsel om innsigelse Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 21 i Skien.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak UKIFF, 03042020, Sak 16/20, Høring - detaljregulering Prestegårdsgata 18 og 22 - UKIFF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: 18/03498-43 - Høringssvar - detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Høringssvar - detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak , 09032020, Sak 20/20, Eldrerådet - innspill til detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Detaljregulering fro Prestegårdsgate 18 og 22 - Høringssvar fra naboer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Detaljregulering fro Prestegårdsgate 18 og 22 - Høringssvar fra naboer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Svar - Innspill til detaljregulering for Prestegårdgate - Løveid Skytterlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Uttalelse offentlig ettersyn - Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Forslag til reguleringsplan for Prestegårdsgata 18 og 21 i Skien.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Svar - Innspill til detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Skien pg - Offentlig ettersyn - Problemer med adgang til plandokumenter - Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Innspill til detaljregulering for Prestegårdgate - Løveid Skytterlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak LULU, 27022020, Sak 9/20, Lunde lokalutvalg - detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 - innspill til reguleringsplanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Innspill til detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Anne T. og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Astrid og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bakken vel, Borettslag Prestegårdsgata 16, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Atle Hasøy, Børve Borchsenius Arkitekter AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Lunde barneskole, Lunde barneskole, Lunde barneskolen, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Miljørettet helsevern, Miljørettet helsevern i Grenland, Naturvernforbundet i Grenland, Nettbus sør as, NLA Telemark, Norges Handikapforbund, Oslo vest, Opplysningsvesenets ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Renovasjon i Grenland, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skagerak Energi AS, Skagerak Nett AS, Skien Boligbyggelag, Skien Historielag, Skien kommune, Barnerepresentant i HOTS, Statens vegvesen region sør, Sønstebø Utvikling AS, TELEMARK ISLAMSK TROSSAMFUNN, Telemark Turistforening , Telemark Vestfold Utvikling AS, Telemarksgata 14 AS, Telenor kabelnett, Vestfold og Telemark fylkeskommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skien by
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Annonse for offentlig ettersyn Prestegårdsgate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak UKMB, 11022020, Sak 9/20, Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Saksutskrift - Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Prestegårdsgata 18 og 22 fra Skien kommune v/barnerepresentant
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak UKMB, 21012020, Sak 3/20, Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Overlevering av planforslag til 1. gangsbehandling, Prestegårdsgata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Tilbakemeldinger på konsept planforslag Prestegårdsgate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Prestegårdsgata 18 og 22 - Referat møte 300819
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Høringssvar til Prestegårdsgate 18 og 22 - varsel om igangsetting av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Uttale til varsel om igangsetting av planarbeid - detaljregulering for Prestegårdsgate 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Høringssvar - Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Uttale til varsel om igangsetting av planarbeid Prestegårdsgate 18 og 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22 - uttalelse til varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Varsel om igangsetting av detaljregulering for Prestegårdsgate 18 og 22 - planID 2018001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Merknad til varsel om igangsetting av detaljregulering for Prestegårdsgate 18 og 22.msg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedrørende varsling av planarbeid for g.nr 300/4982 og 300/3266
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Utkast - varsel om oppstart Prestegårdsgate 18 og 22 g.nr 300/4982 og 300/3266, planID 2018001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Informasjon og dokumenter ifm oppstart planarbeid - Prestegårdsgata 18 og 22.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22 - naboliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Utvidedet naboliste g.nr 300/4982 og 300/3266, planID 2018001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Svar vedrørende Prestegårdsgate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedrørende Prestegårdsgata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Referat fra oppstartsmøtet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Referat, plangrense og dokumenter fra oppstartsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Bestilling av oppstartsmøte.
Søk innsyn i dokumentet/saken