Norske-postlister.no


Viser [56] av [56].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Svar - Driftstilskudd Espira Kulturstien AS- ordinært kommunalt tilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Driftstilskudd Espira Kulturstien AS- ordinært kommunalt tilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Vedrørende driftstilskudd Espira Kulturstien AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Vedtak om avslag på forespørsel om kompensasjon av foreldrebetaling ved stengte barnehageavdelinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Kompensasjon for refundert foreldrebetaling i forbindelse med karantene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Svar - Kompensasjon for refundert foreldrebetaling i forbindelse med karantene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Kompensasjon for refundert foreldrebetaling i forbindelse med karantene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Trollmyra
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Vedtak om ekstraordinært tilskuddsbeløp 2020 - koronatiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Spørsmål om forståelse av Utdanningsdirektoratets tolkning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Svar - Spørsmål om forståelse av Utdanningsdirektoratets tolkning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Videresending av forståelse av Utdanningsdirektoratets tolkning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Spørsmål om forståelse av Utdanningsdirektoratets tolkning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Vedtak av kommunalt tilskudd til private ordinære barnehager 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Veiledning tilskuddssatser 2020 - uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Informasjon om saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Bemanningstilskuddets betydning for tilskuddsberegningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Svar - veiledning tilskuddssatser 2020 - uttalelse fra UDIR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Veiledning tilskuddssatser 2020 - uttalelse fra UDIR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Økonomisk tilsyn - avlysning møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020 - mellomoppgjør mellom kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Bekreftelse på purring til Fylkesmannen - Vedtak driftstilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Veiledning om avkortning av tilskudd til private barnehager 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Etterspør vedtak om driftstilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Vedtak om tilskuddsbeløp. Familie- og åpen barnehage 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Veiledning om avkortning av kommunalt tilskudd til private barnehager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Veiledning om avkortning av kommunalt tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Dokumentasjon som Excel-regneark - Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Nytt vedtak om tilskuddssats 2020- ordinære barnehager - godkjenning av dokument nr 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Nytt vedtak om tilskuddssats 2020- ordinære barnehager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Svar på søknad om fritak/dispensasjon for avkortning av kommunalt tilskudd og foreldrebetaling - Maribakkane barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Klage - Skien - tilskuddssats 2020 - tilskudd private barnehager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Søknad om dispensasjon fra forskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Kommunalt tilskudd til barnehager 2020- avkorting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Kommunalt tilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Forhåndsvarsel om kommunalt tilskudd til åpne - og familiebarnehager i 2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Kommunalt tilskudd til private barnehager 2010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Vedrørende saksbehandlingstid - tilskuddssats 2020 - tilskudd til private barnehager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Vedrørende beregning av tilskuddssats - Referanse til innsynssak 19/12269-15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Klagebehandling, tilskuddssats til private barnehager 2020- Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Klage på vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Oversender satsberegningsgrunnlaget - Tilskudd til private barnehager 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Tilskuddssats til private barnehager 2020 - Presisering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] klagerett - Krav om oversendelse av dokumentasjon i excelformat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Nytt vedtak om tilskuddssats til ordinære private barnehager 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Tilskudd til private barnehager 2020 - tilbakemelding vedrørende beregning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Tilskudd til private barnehager 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Vedtak om tilskuddssats til private ordinære barnehager 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Svar - forklaring til justering av beregningsgrunnlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Informasjonsmøte om satsberegningen for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Svar - Fordeling av renholdkostnader på funksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Svar på de to spørsmålene vedr Barnehageberegningene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Timer på kjøring til og fra på Renhold i 2 uker fra 12.8. til 25.8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Timer på kjøring til og fra på Renhold i 2 uker fra 12.8. til 25.8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Timer på kjøring til og fra på Renhold i 2 uker fra 12.8. til 25.8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Timer på kjøring til og fra på Renhold i 2 uker fra 12.8. til 25.8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2020
Dokument: Renholdsårsverk
Søk innsyn i dokumentet/saken