Norske-postlister.no


Viser [21] av [21].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK: BUDSJETT 2021 FOR KONTROLLUTVALGET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Om føreliggande og kommande budsjett- og økonomiplanar i kommunane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak BYST, 05032020, Sak 36/20, Vurdering av stillingsfrys
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak FORM, 25022020, Sak 12/20, Oppfølging av budsjett og økonomiplan 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Oversendelse av budsjett 2020 - økonomiplan 2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak BYST, 12122019, Sak 57/19, Budsjett og økonomiplan 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak 19/00019, 03122019, Sak 1/19, Budsjett og økonomiplan 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Svar - Spørsmål til handlingsprogrammet 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Spørsmål til handlingsprogrammet 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Oversendelse av budsjett 2020 - økonomiplan 2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak FORM, 19112019, Sak 22/19, Budsjett og økonomiplan 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak UOPP, 07112019, Sak 1/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, rammer til hovedutvalgene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak UKIFF, 06112019, Sak 1/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, rammer til hovedutvalgene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak , 06112019, Sak 1/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, rammer til hovedutvalgene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak UKMB, 05112019, Sak 2/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, rammer til hovedutvalgene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak RÅPF, 04112019, Sak 1/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, rammer til hovedutvalgene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak , 04112019, Sak 2/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, rammer til hovedutvalgene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Problemstillinger knyttet til statlig kompensasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] oppgaver og pris- og lønnskompensasjon i driftsrammene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Vedtak FORM, 22102019, Sak 1/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, rammer til hovedutvalgene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Rådmannens budsjettanbefalinger 2020 - 2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: Rådmannens budsjettanbefalinger - budsjett og økonomiplan 2020 - 2023
Søk innsyn i dokumentet/saken