Norske-postlister.no


Viser [3] av [3].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kartleggingsprosjekt utskrivingsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter
Dokument: Att psykisk helse og rus - Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien - en kartlegging av utskrivningsprosessen fra sikkerhetsavdeling til kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartleggingsprosjekt utskrivingsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter
Dokument: Svar - Kartleggingsprosjekt utskrivningsklare pasienter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartleggingsprosjekt utskrivingsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter
Dokument: Kartleggingsprosjekt utskrivningsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter - initiert av Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken