Norske-postlister.no


Viser [68] av [68].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Svar på din henvendelse - Barnehager i Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Barnehager må vurdere rødt nivå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] smitte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om rapportering - Tilskudd 2020 tiltak rettet mot sårbare barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Barnehager i Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Bekymringshenvendelse fra Venstøp FAU vedr smittesituasjon ved skolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Vedrørende bekymringshenvendelse fra Venstøp FAU vedr smittesituasjon ved skolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Svar vedrørende koronasmitte i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Spørsmål vedrørende koronasmitte i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Helsedirektoratet - Rapport - Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Brev frå HDIR/UDIR/FHI- Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppdaterte smittevernveiledere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Vedrørende opplæring til elever som ikke kan møte på skolen og informasjon til foreldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om hvordan arrangere foreldremøter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom - skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom - barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Ny versjon 4 av generelle retningslinjer skoleskyss og smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Skoleskyss/smittevernberedskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Barnehager og skoler - rapportering av endring i tiltaksnivå og ev. stenging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Bruk av munnbind i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Nytt til skolestart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Nytt til barnehagestart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Generelle retningslinjer skoleskyss og smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Tilskuddsbrev for 2020 - tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Ny frist for å rapportere om koronasituasjonen i GSI og BASIL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Smittevern og skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om nye smittevernveiledere, beredskapsplaner og spørsmål om behov for et nytt møte (i TEAMS) før sommeren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om skoleskyss fra 2.juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Brev: Oppfølging av forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging ved covid-19 utbruddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Svar på undersøkelse fra Skien kommune om barnehage- og skoletilbud etter gjenåpning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om ukentlige undersøkelser i kommuner / fylkeskommunen om barnehage- og skoletilbud etter gjenåpning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Lenke til barnehage- og skoleundersøkelsene uke 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen under koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatert informasjon om skoleskyss 13.05.20 til alle kommuner og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Tilbake på skolen - undervisningsopplegg fra Røde Kors for 5.-7. og 8.-10. klasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Hva er nytt i smittevernveilederen for barnehager?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppvekst - korona (covid 19) - Alle skoler åpnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Smittevern skoler og barnehager - råd om solbeskyttelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Vitnemålsmerknad våren 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon fra kunnskapsministeren om gjenåpning av skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Generelle retningslinjer for skoleskyss og smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Mer utetid i barnehage og skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Smittevernveileder for skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Koronabrev til kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Åpning av barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om saksbehandlingen i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker under utbruddet av Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Ny kompetansepakke og råd til opplæring når elevene er hjemme
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Fylkesmannens oppvekstavdeling inviterer skoleeiere til TEAMS-møte onsdag 15. april
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon vedrørende midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Tilbud for barn og unge i påsken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Gratis tilgang til bøker, aviser og tidsskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatert informasjon fra Fylkesmannen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatert informasjon om koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om standpunkt og fravær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon fra Fylkesmannen - koronasituasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatert informasjon om koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken