Norske-postlister.no


Viser [49] av [49].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Anmodning om å nyansere forbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Brev til kommunale og regionale myndigheter - vern om barne- og ungdomsidretten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Hdir - Liste over mulige tiltak for kommuner med bemanningsutfordringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Søknad om støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Henvendelse vedrørende tilskudd til kommuner med høy arbeidsledighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Corona pandemi /■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - kompensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Henvendelse fra pensjonist/sykepleier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smitte-
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Koronakommisjonen - spørreundersøkelse til kommunedirektøren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Koronakommisjonen - forespørsel til kommunedirektøren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Koronarelaterte skjønnsmidlar 2020 - oppmoding om utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatert Informasjon til reisende om nye regler covid-19 gjeldende fra 9. november - versjon 3. utfyllende info til de som jobber med reisende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Rundskriv om kommunale smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Kommunens aktivitetstilbud for eldre - svar på spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Ny frist - Førebels tilbakemelding: Bestilling - rapportering om meirutgifter, mindreinntekter og innsparingar som følgje av Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Bestilling - rapportering om meirutgifter, mindreinntekter og innsparingar som følgje av Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Rundskriv om kommunale smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Ber om svar på spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Underveisevaluering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Revidert rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Søknad - berekning av meirutgifter til oppfølging av TISK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Bestilling - berekning av meirutgifter til oppfølging av TISK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Rundskriv kommunale smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Oppfølging av TISK-strategien og finansiering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Henvendelse fra Aftenposten til alle landets kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Regional kriseløysing for koronapandemi i Vestfold og Telemark - ei orientering til kommunane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Spørsmål om kvalitet og lov - koronatester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Den økonomiske situasjonen under koronakrisen - spørsmål til ordføreren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Rundskriv I-5/2020 - Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatering om kontantstøtteordningen. Tet er her for deg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om løyvinger - korona (covid 19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Brev til kommunene i koronasituasjonen - fra Rådet for et aldersvennlig Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Kommunane sine meirutgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Helsefellesskap - henvendelse til kommunedirektører - Tiltak for å sikre helhetlig samhandling mellom kommuner og sykehus for å kunne håndtere omfattende korona smitte- og sykdomsutbrudd i nær framtid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: KORONA - Informasjon fra NAV i din region - Digital søknad om permittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Kommunene, viktig roller for å holde hjulene i gang i Bygg-, Anleggs- og Eiendomsnæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Hold hjulene i gang - oppfordring fra Maskinentreprenørenes forbund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Koronavirus og akutt behov for tannbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådmann - korona (covid 19)
Dokument: Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur
Søk innsyn i dokumentet/saken