Norske-postlister.no


Viser [18] av [18].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 236/1/7 - Rennesundvegen 209 - fradeling/innløsning av festetomt
Dokument: Gbnr 236/64 - bekreftelse på tinglysing/bekreftet grunnboksutskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 partsliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 måle og beregningsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 fullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 Varsel oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 Varsel oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 Varsel oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 Varsel oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1/7 Varsel oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling - saken overføres geodata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling-Tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Vedrørende innløsing av festerett til 2 hyttetomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - innløsing av festerett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - krav om matrikulering, rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling-oversendes til behandling etter jordloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling-anmodning om tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - fradeling
Dokument: Gbnr 236/1 festenummer 7 - Rennesundvegen 209 - innløsing av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken