Norske-postlister.no


Viser [18] av [18].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Purring på datoer for fot- og frisørtjenester på Herresenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Oppsigelsesdato for frisør- og fotterapeuttjenester ved Herresenteret forlenges
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: 16/04550-17 - Purring på svar - Oppfølging vedr henvendelser om fotpleie på Falkåsen servicesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Purring på svar - Oppfølging vedr henvendelser om fotpleie på Falkåsen servicesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Oppfølging vedr henvendelser om fotpleie på Falkåsen servicesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Kvartalsvis avregning - Oppsigelse av tjenestekontrakter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Referat fra møtet 16.6.20 vedr fotpleie og frisørtjenester på Herresenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Avklaring etter møtet vedr Frisør og fotpleietjenester i Falkåsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Godkjenning av smittevernregler Frisør og fotpleie på Herresenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Godkjenning av smittevernregler frisør og fotpleie på Herre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Invitasjon til arbeidsmøte vedr frisør og fotpleietjenester på Herresenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Referat møte med frisør- og fotpleietjenester ved Stathelle servicesenter vedrørende oppsigelse av kontrakter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Innvitasjon til dialogmøte vedrørende frisør- og fotpleietjenester på Stathelle servicesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Innvitasjon til dialogmøte vedr frisør- og fotpleietjenester på Herresenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Oppsigelse av kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Oppsigelse av kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Oppsigelse av tjenestekontrakter. (Datalex ref: SL-5310)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Informasjon vedr fotpleie og frisør i forhold til covid-19 restriksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken