Norske-postlister.no


Viser [100] av [103].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Statens vegvesen - ny høring av planforslag for Rådhusplassen på Stathelle - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Innspill fra Johansen - gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Meklingsmøte i forbindelse med innsigelse fra Riksantikvaren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Riksantikvaren til ny høring av planforslag - Reguleringsplan - Rådhusplassen på Stathelle - opprettholder sin innsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til ny høring av planforslag for Rådhusplassen på Stathelle - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til - Ny høring av planforslag for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra fylkesmannen i Vestfold og Telemark til revidert reguleringsforslag - Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Gamle Stathelle velforening til - Regulering av Rådhusplassen, Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Bane Nor til ny høring av planforslag for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Kystverkets beredskapssenter til ny høring av detaljreguleringsplan for Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Ny høring av planforslag for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Bondelag v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Historielag, Bamble Jeger og fiskerlag, Bamble Skogeierlag, Bamble turlag , Bane NOR SF, Barnetalsperson, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bjørn Helge Klüver, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Elisabeth Bãrwald, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fagerheim Båtforening v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Fiskeridirektoratet, Foreningen til norske fortidsminnemerkers bevaring Telemark avdeling, Fortidsminneforeningen i Telemark, Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Gamle Stathelle Vel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Grenland Friluftsråd , Grenland Havn IKS, GRUNNEIER UKJENT, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HELSEHUSET STRANDGATEN 20 AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Huseiernes Landsforbund Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Jernbaneverket region sør, plankontoret, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kystverket, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mattilsynet, Mattilsynet, Avdeling Telemark, Miljødirektoratet, Miljørettet helsevern i Grenland, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Naturvernforbundet i Grenland, Nettbuss AS avd Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Norconsult AS - Porsgrunn, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Riksantikvaren , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skagerak Nett AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], SKOLEGATA BORETTSLAG, Skolegata Borettslag, Solkysten Næringsforening, Statens Vegvesen, Statens vegvesen Region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telemark botaniske forening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telemark fylkeskommune, Telenor servicesenter for nettutbygging, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Vekst i Grenland IKS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Vestfold og Telemark fylkeskommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Landbruksforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Norsk Folkemuseum avd. Norsk Maritimt Museum, Telemark fiskerlag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble 2025
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Revidert planforslag - gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Melding om vedtak - 2.gangsbehandling av Rådhusplassen i Kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Saksutskrift - Detaljregulering Rådhusplassen Stathelle - 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak K1519, 11062020, Sak 22/20, Detaljregulering Rådhusplassen Stathelle - 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Melding om vedtak - Rådhusplassen - 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Notat om konsekvenser av vedtak - Reguleringsplan for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak FORM, 28052020, Sak 29/20, Detaljregulering Rådhusplassen Stathelle - 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: Høringsinnspill Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Merknad fra Hildur og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune - til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Skagerak Energi detaljregulering for Rådhusplassen i Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Anette & ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Vedr. Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Høringsinnspill fra Skolegata Borettslag for Rådhusplassen Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Bamble brannvesen - høring av detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - høring av detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedr. 20-00229-2 - Rådhusplassen på Stathelle - Bamble kommune - Reguleringsplan - Høring - Riksantikvarens merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedr. 20-57783-2 - Uttalelse til ny høring av detaljregulering for Rådhusplassen i Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Notat vedr. høringsinnspill til detaljregulering for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: Rådhusplassen - høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse til ny høring av detaljreguleringsplan for Rådhusplassen - Bamble kommune - Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: Rådhusplassen - høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedr. utsatt høringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Mattilsynet - ny høring av detaljregulering for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse til revidert reguleringsforslag - Bamble - Rådhusplassen på Stathelle - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse Fra Bane NOR SF - ny høring av detaljregulering for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Oversendelsesskriv - Ny høring av detaljregulering for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bane NOR SF, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bjørn Helge Klüver, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Elisabeth Bãrwald, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Foreningen til norske fortidsminnemerkers bevaring Telemark avdeling, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HELSEHUSET STRANDGATEN 20 AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Norconsult AS - Porsgrunn, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Riksantikvaren , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], SKOLEGATA BORETTSLAG, Skolegata Borettslag, Statens vegvesen Region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telemark fylkeskommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Bondelag v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Historielag, Bamble Jeger og fiskerlag, Bamble Landbruksforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Næringsforening, Bamble Skogeierlag, Bamble turlag , Barnetalsperson, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fagerheim Båtforening v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Fiskeridirektoratet, Fortidsminneforeningen i Telemark, Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, Gamle Stathelle Vel, Grenland Friluftsråd , Grenland Havn IKS, Huseiernes Landsforbund Telemark, Jernbaneverket region sør, plankontoret, Kystverket, Mattilsynet, Mattilsynet, Avdeling Telemark, Miljødirektoratet, Miljørettet helsevern i Grenland, Naturvernforbundet i Grenland, Nettbuss AS avd Telemark, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Folkemuseum avd. Norsk Maritimt Museum, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Skagerak Nett AS, Solkysten Næringsforening, Statens Vegvesen, Telemark botaniske forening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telemark Fiskerlag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telenor servicesenter for nettutbygging, Vekst i Grenland IKS, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Ny høring av Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: Detaljreguleringsplan for Rådhusplassen Stathelle - Revidering av plandokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Melding om vedtak - Ny 1. gangs behandling - Detaljregulering av Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Saksutskrift - Ny 1. gangs behandling - Detaljregulering av Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak FORM, 23012020, Sak 7/20, Ny 1. gangs behandling - Detaljregulering av Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak RPF, 20012020, Sak 3/20, Ny 1. gangs behandling - Detaljregulering av Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Kommentarer fra Riksantikvaren - Oversendelse revidert planforslag Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: Uttalelse fra Gamle Stathelle Vel om Vellet (bygningen)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Kommenterte høringsinnspill detaljregulering Rådhusplassen Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Oversendelse av revidert planforslag for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Forslag til detaljreguleringsplan Rådhusplassen Stathelle planID 0814309
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Møtereferat fra møte med Riksantikvaren vedr. reguleringsplan for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Svar på forespørsel om møte om plan for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedr. innsigelse til Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Riksantikvaren - Regleringsplan Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Informasjon fra planavdelingen om innsigelse på reguleringsplan for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Innsigelse fra Riksantikvaren - Detaljregulering Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Høringssvar fra Telemark Fylkeskommune til offentlig ettersyn - detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedr. utsatt frist i reguleringsplan for Rådhusplassen, Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Ber om utsatt frist i reguleringsplan for Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Høringsinnspill til detaljregulering rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttale fra Statens vegvesen til detaljregulering Rådhusplassen Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til reguleringsforslag - rådhusplassen på Stathelle - Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Fortidsminneforeningen Telemark avdeling - Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalese fra Anette og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Mattilsynet : Oversendelsesbrev - Høring / offentlig ettersyn av detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: utsettelse av svarfrist - detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Utsettelse av svarfrist - detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Høring 16/07387 Gbner 107/263, 68, 64, 275,100 og 67 - Regulering rådhusplassen Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: 16/07387-33 - Oversendelsesbrev - Høring / offentlig ettersyn av Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Bane NOR SF til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Offentlig ettersyn av Detaljregulering for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Offentlig ettersyn av Detaljregulering for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: Vedr. bestemmelser til Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Oversendelsesbrev - Høring / offentlig ettersyn av Detaljregulering for Rådhusplassen på Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Helsehuset Strandgaten 20 AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Jeger og fiskerlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen Region sør, Nye Veier AS, Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Bamble Landbruksforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Næringsforening, Vekst i Grenland IKS, Miljørettet helsevern i Grenland, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skagerak Nett AS, Mattilsynet, Region Buskerud, Vestfold og Telemark, Miljødirektoratet, Gamle Stathelle Vel, Bamble Bibliotek, Naturvernforbundet i Grenland, Bamble Historielag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, Solkysten Handelsforening, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Jernbaneverket, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Grenland Friluftsråd, Huseiernes Landsforbund Telemark, Bamble turlag, Bamble Skogeierlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Bondelag v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skolegata Borettslag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bjørn Helge Klüver, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Elisabeth Bãrwald, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nettbus sør as i Grenland, Telenor Servicesenter for nettutbygging , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fortidsminneforeningen i Telemark, Telemark botaniske forening, Bamble jeger og fiskerlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Foreningen til norske fortidsminnemerkers bevaring Telemark avdeling, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Moira Galvin, Norconsult AS - Porsgrunn, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Offentlig ettersyn av Detaljregulering for Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Saksutskrift - Regulering Rådhusplassen på Stathelle - Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - 1. gangs behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Melding om vedtak - Regulering av Rådhusplassen på Stathelle - 1. gangs behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak FORM, 24012019, Sak 9/19, Regulering Rådhusplassen på Stathelle - Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - 1. gangs behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Innsendelse av forslag til detaljreguleringsplan for Rådhusplassen-Stathelle med plan ID309-Sending del 1 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak U1519, 21012019, Sak 1/19, Regulering Rådhusplassen på Stathelle - Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - 1. gangs behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak R1519, 21012019, Sak 3/19, Regulering Rådhusplassen på Stathelle - Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - 1. gangs behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: Illustrasjonsplan Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Innsendelse av forslag til detaljreguleringsplan for Rådhusplassen - Stathelle med planID309 - Sending del 1 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: SV: Innsendelse av forslag til detaljreguleringsplan for Rådhusplassen - Stathelle med planID309 - Sending del 2 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Kopi av brev til Norconsult - Innspill fra Fortidsminneforeningen til varsel om reguleringsplan for Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Svar til varsel om oppstart reguleringsarbeid Rådhusplassen Stathelle - gbnr 107/263 m.flere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Kopi av brev til Norconsult - Innspill fra Fylkesmannen i Telemark til varsel om oppstart av reguleringsarbeid Rådhusplassen Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Statens vegvesen - varsel om reguleringsplan for Rådhusplassen Stathelle - gbnr. 107/263
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Referat fra oppstartsmøte i plansaker - Omregulering av del av Gamle Stathelle - Rådhusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Saksutskrift - Planavgrensning for regulering av Rådhusplassen på Stathelle.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak K1519, 11052017, Sak 37/17, Planavgrensning for regulering av Rådhusplassen på Stathelle.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Vedtak F1519, 27042017, Sak 17/17, Planavgrensning for regulering av Rådhusplassen på Stathelle.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: VS: Endelig behandling i kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: VS: Rådhusplassen - saksframlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: VS: Rådhusplassen - vedtak i formannskapet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: VS: Rådhusplassen - budsjettvedtak 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...