Norske-postlister.no


Viser [68] av [68].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Svar - avslutning av prosjektet: Integrasjon mellom TendSign innkjøpsverktøy og Public 360 sak/arkiv system
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Vedrørende avslutning av prosjektet: Integrasjon mellom TendSign innkjøpsverktøy og Public 360 sak/arkiv system
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra integrasjonsmøte 11.06.2020 mellom Grenlandskommunene, Visma Commerce og Documaster
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Integrasjon mellom TendSign og Documaster - signering av endringsbila og framdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Integrasjon mellom TendSign og sakarkivløsningen - status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Ber om bistand i forbindelse med periodisering av GKI - skyløsning - TendSign
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Status för TendSign-integration per 16. mai 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Oversikt over testpersonell Tendsign: Skien kommune (inkl. GKI og RiG) og øvrige Grenlandskommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Mottatt signert databehandleravtale - begge parter.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra telefonmøte mellom Visma og GKI tirsdag 05.03.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbakemelding fra Visma på notat fra statusmøte 18.01.2019 på GKI mellom Grenlandskommunene og Visma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Kopi av brev om tilbakemelding fra Visma på notat fra statusmøte 18.01.2019 på GKI mellom Grenlandskommunene og Visma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Agenda og Notat - Statusmøte 18.01.2019 prosjektgruppa og Visma Commerce AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbud og løsningsforslag arkivering av gamle avtaler og anskaffelser hos GKI - forslag til løsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Kopi av notat; Skype-møte 18.01.2019 Skien kommune Arkiv + GKI og Visma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Agenda og Notat fra Workshop 17.01.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbud og løsningsforslag arkivering av gamle avtaler og anskaffelser for GKI - TendSign
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Agenda - Workshop KGV og KAV Innkjøpsverktøy med Vismq for Administratorer og Prosjektgruppa 17.01.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Agenda - Statusmøte i prosjektgruppa 18.01.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Agenda - Møte med Skien kommune og Visma relatert til GKI sin skyløsning - 18.01.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Svar - dokumentasjon som Grenland etterspør før møte 18. januar 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Grenlandskommunene sin tilbakemelding på Visma sitt dokument datert 12.12.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Dokumentasjon som Grenland etterspør før møte 18. januar 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Vismas tilbakemelding og forslag til vei videre koblet til GKIs svar datert fredag 7. desember 16.29 - KGV og KAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Databehandleravtalen - Visma TendSign - ønsker digital signatur og ber om mottakers navn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Databehandleravtalen - Visma TendSign og Grenlandskommunene - endelig versjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Databehandleravtalen - Visma TendSign - revidert utgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Kop av foreløpig tilbakemelding til Visma - status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbakemelding fra Visma - notat fra møte med Visma 16.11.2018 - KGV og KAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra internt møte 16.11.2018 - KGV og KAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra møte med Visma 16.11.2018 - KGV og KAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra møte med Visma og Tieto 16.11.2018 - KGV og KAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Svar på databehandleravtale for Visma TendSign - endret tilbake til ITG sin avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Databehandleravtale_Visma Commerce_AS_ GKI m kommuner, innsiglese fra pvo i Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Test av SSO for Visma Tendsign
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Fakturagrunnlag for KGV og KAV løsningen i Grenland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Kopi av svar fra Visma til GKI - tilbakemelding og oppdatert fremdriftsplan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: KGV/KAV - Visma Tendsign - Lisenser for Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Faktureringsunderlag for lisenser Visma TendSign KGV og KAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Møter for administratorer av KGV og KAV løsningen i Grenlandskommunene.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra Skype-møte 02.10.2018 - Visma og Skien kommune / GKI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Signerte taushetserklæringer for å få tilgang til ITG for etablering av integrasjon Visma TendSign mot 360
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Oppdatert oversikt over kursdeltakere pr. 28.09.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbakemelding på databehandleravtale for Visma TendSign
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Grenlandskommunene / GKI sine kommentarer til Visma sin tilbakemelding relatert til opplæringen sommer 2018 og akseptansetest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Status på integrasjon SSO Visma TendSign- GKI kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Akseptansetest KGV og KAV løsning til Grenlandskommunene/GKI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Vedlagt følger kopi av Visma sin tilbakemelding på Oppdragsgiver sin akseptansetest.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbakemelding og Visma sitt forslag til tilltak etter kursgjennomført på våren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra oppsummeringsmøte torsdag 30.08.2018 - KGV og KAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Oppsummeringsmøte torsdag 30.08.2018 for Administratorer av KGV og KAV systemløsning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Svar - Databehandler avtale GKI kommunene og endringskatalog hovedavtalen KGV verktøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Revidert Databehandler avtale for GKI kommunene og selskaper, samt endringbilag til hovedavtalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Mottatt mail med Databehandler avtale til GKI kommunene for revidering.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Svar på Visma TendSign sin tilbakemelding knyttet til databehandleravtale for Grenlandskommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbakemelding til Visma TengSign - databehandleravtale for Grenlandskommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Svar fra Visma TengSign - databehandleravtale og tilbakemelding på våre punkter.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Vurdering databehandleravtale Visma Commerce
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbakemelding fra Grenland knyttet til databehandleravtale Visma Commerce
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Databehandleravtale ITG kommunene - presiseringer de ønsker at Grenlandskommunene skal vurdere.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Databehandleravtale ITG kommunene - etterspør tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Foreløpig svar - databehandleravtale ITG kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Tilbakemelding på ITG sin databehandleravtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra oppstartsmøte KGV og KAV 14.05.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Databehandleravtale ITG kommunene - forslag sendt Visma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra møte i prosjektgruppa 18.09.2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra møte i prosjektgruppa 02.06.2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Notat fra oppstartsmøte 29.03.2017 - Prosess KGV og EKF med vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken