Norske-postlister.no


Viser [64] av [64].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Melding om vedtak - Krav om behandling av Sundby-Gjømle i Kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Saksutskrift - Detaljregulering Sundby-Gjømle - Krav om at saken fremlegges for Kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Vedtak KST, 10092020, Sak 63/20, Detaljregulering Sundby-Gjømle - Krav om at saken fremlegges for Kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Heimgard Bolig AS - reguleringsplan for Sundby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Melding om vedtak fra TMU - Behandling av krav om fremlegging av Sundby-Gjømle overfor Kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Vedtak TMU, 26082020, Sak 45/20, Detaljregulering Sundby-Gjømle - Krav om at saken fremlegges for Kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Detaljregulering Sundby-Gjømle - krav om at saken frelegges for kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Melding om vedtak - 2.gangsbehandling av planforslag for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Vedtak TMU, 24062020, Sak 36/20, Detaljregulering Sundby-Gjømle - 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Høringsuttalelse fra Asplan Viak Skien til Regulering Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra naboer sendt til varaordfører og ordfører - Angående detaljregulering av Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Rødt i Bamble til detaljregulering Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune - reguleringsplan Sundby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Høringsinnspill fra Bamble Venstre - Regulering Sundby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Merknad fra Naturvernforbundet i Grenland til høring av "Detaljregulering for Sundby-Gjømle"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Regulering Sundby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Høringsinnspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 1. gangs høring - Detaljregulering Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Høringsinnspill fra naboer vedrørende høring av detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Klage på boligprosjekt - Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen til reguleringsforslag - Bamble - Sundby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Innspill til Detalregulering Sunby-Gjømle - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Skagerak Energi detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Landbruksfaglig uttalelse av detaljreguleringsplan for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Detaljregulering Sundby Gjømle - Innkalling til digitalt informasjonsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Detaljregulering Sundby Gjømle - innkalling til digitalt informasjonsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Amanda Dominiqe Libertad ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Borettslaget ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Furulia Borettslag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Forslag til detaljreguleringsplan for Sundby-Gjømle - tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne - id265759 - Bamble kommune sendt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Bamble bondelag - detaljregulering Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Vedr. 20-56897-5 - Uttalelse til høring av detaljregulering for Sundby-Gjømle - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Informasjon om høring av Detaljregulering Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Viktig informasjon om høring av Detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Amanda Dominiqe Libertad ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Bibliotek, Bamble Bondelag v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Historielag, Bamble Jeger og fiskerlag, Bamble Landbruksforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Næringsforening, Bamble Skogeierlag, Bamble turlag , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Borettslaget ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], DNT Telemark og Bamble Turlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fortidsminneforeningen i Telemark, Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Furulia Borettslag, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Grenland Friluftsråd , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Huseiernes Landsforbund Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mattilsynet, Mattilsynet, Avdeling Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Miljødirektoratet, Miljørettet helsevern i Grenland, Naturvernforbundet i Grenland, Nettbuss AS avd Telemark, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skagerak Nett AS, Solkysten Handelsforening, Solkysten Næringsforening, Statens Vegvesen, Statens Vegvesen, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telenor servicecenter for nettutbygging, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Vekst i Grenland IKS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Informasjonsmøte er avlyst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Amanda Dominiqe Libertad ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Bibliotek, Bamble Bondelag v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Historielag, Bamble Jeger og fiskerlag, Bamble Landbruksforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Næringsforening, Bamble Skogeierlag, Bamble turlag , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Borettslaget ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], DNT Telemark og Bamble Turlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fortidsminneforeningen i Telemark, Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Furulia Borettslag, Grenland Friluftsråd , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Huseiernes Landsforbund Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mattilsynet, Mattilsynet, Avdeling Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Miljødirektoratet, Miljørettet helsevern i Grenland, Naturvernforbundet i Grenland, Nettbuss AS avd Telemark, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skagerak Nett AS, Solkysten Handelsforening, Solkysten Næringsforening, Statens Vegvesen, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telenor servicecenter for nettutbygging, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Vekst i Grenland IKS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Oversendelsesskriv - Høring av Detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Bibliotek, Bamble Bondelag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Historielag, Bamble Jeger og fiskerlag, Bamble Landbruksforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Næringsforening, Bamble Skogeierlag, Bamble Skogeierlag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble turlag , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], DNT Telemark og Bamble Turlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fortidsminneforeningen i Telemark, Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, Furulia Borettslag, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Grenland Friluftsråd , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] LIBERTAD, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Huseiernes Landsforbund Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mattilsynet, Mattilsynet, Avdeling Telemark, Miljødirektoratet, MILJØDIREKTORATET, Miljørettet helsevern i Grenland, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Naturvernforbundet i Grenland, Naturvernforbundet i Grenland v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nettbuss AS avd Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] H, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], SKAGERAK NETT AS, Skagerak Nett AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Solkysten Handelsforening, Solkysten Næringsforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens Vegvesen, Statens Vegvesen, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Sundby Borettslaget, TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Telenor servicecenter for nettutbygging, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Vekst i Grenland IKS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Høring av Detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Detaljregulering Sundby-Gjømle, revidert etter 1.gangs behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Melding om vedtak - 1. gangs behandling av Detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Vedtak TMU, 26022020, Sak 11/20, 1. gangs behandling av Detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Vedtak RPF, 24022020, Sak 9/20, 1. gangs behandling av Detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Oversendelse av rapport fra arkeologisk registrering - Detaljregulering for Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Innsending av planforslag detaljregulering Sundby/Gjømle, e-post 1 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Innsending av planforslag detaljregulering Sundby/Gjømle, e-post 2 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: 17/08516-24 - Spørsmål fra megler : Reguleringsplaner - Furukollen, Sundby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Spørsmål fra megler : Reguleringsplaner - Furukollen, Sundby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Planid :252
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Forespørsel om møte - detaljregulering av Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Plan Sundby-Gjømleåsen, planid 252
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: SV: Innkomne merknader oppstart Gjømle-Sundby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Telemark fylkeskommune : Høringssvar til varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Sundby-Gjømle - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra beboere og eiere av Gjømleåsen 31,37 og 39 : Kopi av brev til Asplan Viak : Angående varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Sundby-Gjømle, Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen i Telemark - Varsel om oppstart av detaljregulering for Sundby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Miljørettet helsevern i Grenland - Varsel om oppstart av detaljregulering for Sundby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Uttale fra Statens vegvesen til varsel om reguleringsplan for Sundby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Oppstartsmøte - Regulering Sunby - Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Uttalelse fra Bamble Turlag til varsel om oppstart planarbeid Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Varsel om oppstart planarbeid Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale fir Sundby-Gjømle - del av gbnr. 27/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: SV: Sundby - Gjømle: oppstartsmøte reguleringsplan - møte den 8.mai 2018 kl.11 - 12.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Sundby - Gjømle: oppstartsmøte reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Vedtak T1519, 24012018, Sak 4/18, Boligpotensiale Sundby - Gjømle. Forespørsel om planavgrensning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Regulering Sunby - Gjømle (viser til gjeldende kommuneplans areadel 18.6.29015).
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Vedtak T1519, 13122017, Sak 107/17, Boligpotensiale Sundby - Gjømle. Forespørsel om planavgrensning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: SV: Tilbakemeldning - Sundby - Gjømle; avklaring reguleringsområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Sundby - Gjømle; avklaring reguleringsområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: SV: Tilbakemelding - Anmodning om oppstartsmøte reguleringsplan Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sunby - Gjømle
Dokument: Anmodning om oppstartsmøte reguleringsplan Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken