Norske-postlister.no


Viser [59] av [59].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reviderte i tråd med vedtak 26.8.20: planID 345 Stathelle marina, justering av plangrensen i kart som viser flomveier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: PlanID 345, Stathelle marina - notat ang. endring av forslag til plan i tråd med vedtak i sak 50/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345 - Ny 1.gangsbehandling 26.8.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Vedtak TMU, 26082020, Sak 50/20, Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345 NY 1.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Re: PlanID 345 - Stathelle Marina -revidert planbeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: PlanID 345 - rettet ROS-analyse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Re: PlanID 345 - Stathelle Marina -reviderte bestemmelser, kommenterte merknader og oversikt over merknadene.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reviderte dokumenter til ny 1.g.b (plan, illustrasjon, flomkart)- PlanID 345 - Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: SV: Fylkeskommunens syn på ytre bygg på Åsen - etter befaring - positivt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Oppsummering etter befaring - fasader - detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune - detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: PlanID 345 - Stathelle marina - justert forslag til tilbygg eksisterende bygg endelig siste utkast til tilbygget - 15.05.-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: SV: PlanID 345 - justert forslag til utforming av planlagt tilbygget til marinaens BYGG for forretning, verksted og kontor - uttalelse fra G.Randen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: VS: PlanID 345 - justert forslag til utforming av planlagt tilbygget til marinaens BYGG for forretning, verksted og kontor - oversendes FK for tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: PlanID 345 - justert forslag til utforming av planlagt tilbygget til marinaens BYGG for forretning, verksted og kontor . siste versjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Oversendelse av foreløpig tilbakemelding fra "FK . nyere kultur" angående Stathelle marina Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: PlanID 345 - Stathelle Marina - bearbeidet og justert forslag TILBYGG forretning, verksted og kontor - til vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: SV: PlanID 345 - Forslag til reguleringsplan for Stathelle marina - forslag til justering av haller - FK sittt syn på nye plantegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: SV: PlanID 345 - Forslag til reguleringsplan for Stathelle marina - forslag til justering av haller -- virksomhetens tilbakemelding til FK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: SV: 18/11133-47 - Vedr. 20-07318-10 - Oversendelse av vedtak- Reguleringsplan for Åsen-Stathelle Marina - svar til forslagstiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Tilbakemelding fra Henry til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 18/11133-47 - Vedr. 20-07318-10 - Oversendelse av vedtak- Reguleringsplan for Åsen-Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: 18/11133-47 - Vedr. 20-07318-10 - Oversendelse av vedtak- Reguleringsplan for Åsen-Stathelle Marina sendes forslagstiller.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Re: 18/11133-47 - Vedr. 20-07318-10 - Oversendelse av vedtak- Reguleringsplan for Åsen-Stathelle Marina --- svar fra forslagstiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Vedr. 20-07318-10 - Oversendelse av vedtak- Reguleringsplan for Åsen-Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Referat fra møte 4. mars fra møte hos Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Tilbakemelding fra kommunen: Detaljplan - Åsen-Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reguleringsplan Åsen - Stathelle marina - svar til fylkeskommunen - utsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Oversender merknader til arkitekten - offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Åsen - Stathelle - marina - Bamble kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: SV: Vestfold og Telemark Fylkeskommune ønsker - Utsatt svarfrist "Åsen-Stathelle Marina"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Porsgrunn kommune : Kommentar til Oversendelses skriv - Høring Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Kystverket : Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Åsen - Stathelle - marina - Bamble kommune - Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Innspill fra advokat Metier OEC Legal på vegne av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til planarbeid Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Mona W.A. Brodin : Innspill til detaljregulering Åsen STtatthelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Merknad til Detaljregulering-Åsen-Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345 - oversender innkomne merknader ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommet inn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: VS: Høringsuttalelse - planid 345 Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina - Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Oversendelses skriv - Høring Detaljregulering - Åsen - Stathelle i Bamble - Marina Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Uttalelse til reguleringsvarsel - Bamble - Åsen - Stathelle - Marina - reguleringsplan - planID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Svar - Bamble kommune Vestfold og Telemark - Høring - Detaljregulering for Åsen - Stathelle - Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Oversendelses skriv - Høring Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Advokatfirma Skomvær, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Metier OEC Legal, Stathelle eiendom AS, Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kystverket Beredskapssenter, Statens vegvesen Region sør, Stathelle Marina, Telemark fylkeskommune, Stiftelsen for Utleieboliger i Bamble, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Stathelle og omegn båtforening, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Næringsforening, Miljørettet helsevern i Grenland, Barnetalsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Eldrerådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nettbuss sør as Grenland, Skagerak Nett AS, Telenor servicesenter for nettutbygging, Grenland Havn Eiendom AS, Grenland Havn IKS, Norsk Folkemuseum avd. Norsk Maritimt Museum, Telemark fiskerlag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Historielag, Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, Bamble Jeger og fiskerlag, Gamle Stathelle Vel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Stathelle og omegn båtforening
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Revidert Planbeskrivelse - Plan Stathelle Marina - planID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reviderte bestemmelser: Plan Stathelle Marina - planID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Plan Stathelle - planID 345 - det glemte vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Oversendelse av dokumenter Plan Stathelle marina - planID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reviderte bestemmelser og ros-analyse Plan Stathelle Marina - planID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Høring av Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina- Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Melding om vedtak i Teknisk Miljøutvalg 27.11.2019 - Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Vedtak TMU, 27112019, Sak 3/19, Detaljregulering - Åsen - Stathelle - marina (endring av gjeldende plan id 278 Stathelle - Brohodet.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Plan Stathelle Marina - illustrasjon laget i etterkant
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Ros-analyse(matrise) - Plan Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Uttalelse fra Telemark fylkeskommune - Innspill til oppstart av detaljreguleringsplan - gbnr 107/116 - Åsenbakken 6 - Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - innspill til varsel om planarbeider gnr. 107/116
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - planarbeid for Stathelle Marina med tilhørende småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Uttalelse fra Stathelle Eiendom AS - Varsel om oppstart av planarbeid - Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Kopi av brev sendt Stathelle Marina : Uttale til varsel om igangsetting av detaljregulering for Stathelle marina - Bamble kommune sendt fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Uttalelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppstart av planarbeid Stathelle marina med tilhørende småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Uttalese fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Varsel om oppstart av planarbeid - Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken