Norske-postlister.no


Viser [61] av [61].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Rev. B Detaljplan- Rødlandet - Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: VS: 18/00713-59 - Vedtak TMU, 02122020, Sak 80/20, Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -Hafsund. 2.gangsbehandling. Reviderte bestemmelser.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Saksutskrift - Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -Hafsund. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Vedtak KST, 17122020, Sak 119/20, Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -Hafsund. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Revidertet bestemmelser i tråd med Vedtak TMU, 02122020, Sak 80/20, Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -Hafsund. 2.gangsbehandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Vedtak TMU, 02122020, Sak 80/20, Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -Hafsund. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til endret reguleringsforslag - 85/3 m.fl. Rødlandet - Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Tilleggsuttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune - reguleringsplan for Rødlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: VS: Reguleringsplan for Rødlandet - avklaringer og justeringer før endelig behandling av reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Detaljregulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Reguleringsplan for Rødlandet - avklaringer og justeringer før endelig behandling av reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Rapport etter befaring - arkeologisk undersøkelse - regulering - Rødlandet - del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Rødlandet - vurdering av merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Varsel om saksbehandlingsgebyr - regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 - Sjøterrassen-hytter, rorbuer og småbåthavn i Grunnsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 - oversender forløpende innkomne merknader.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedrørende Høringsuttalelse ifm. - detaljregulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 - Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Merknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til Reguleringsplan for Rødlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Høringsuttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ifm - detaljregulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 - Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Kystverket til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Rødlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Rødlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra grunneiere - regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Skagerak Energi - Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 - offentlig ettersyn/høring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Innspill fra Håvøytangen Velforening til ny reguleringsplan gnr 85 bnr 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Veien Finmarkstrand - Grundsund - detaljregulering Rødlandet del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Kommentarer/rettelser fra Tor Arve Vartland, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Høring av detaljregulering Rødlandet del av 85/3 - Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Kopi av kunngjøring i forbindelse med kommentarer/rettelser - Høring av Detaljregulering Rødlandet del av 85/3 - Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Grunnsundveien VA-lag vedr detaljregulering av Rødlandet del av 85/3 i Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Vedr. 20-58288-2 - Uttalelse til regulering - Rødlandet i Bamble kommune - Del av Gnr. 85 - bnr. 3 - offentlig ettersyn / høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Fiskeridirektoratet - offentlig ettersynhøring - detaljregulering for del av eiendom gbnr. 85/3 - Rødlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: 18/00713-31 - oversender uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fiskeridirektoratet - Offentlig ettersyn/høring - Detaljregulering for del av eiendom gnr85 bnr3 Rødlandet Sjøterassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til reguleringsforslag - Bamble - 85/3 Rødlandet - Hafsund - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Ber om saksdokumenter - Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 - offentlig ettersyn/høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Oversendelses skriv - Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 - offentlig ettersyn/høring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Arkitektkontoret ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS, Asplan Viak AS avd Skien, Bamble turlag , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Grunnsundveien VA Lag, Kystverket, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen Region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fagforbundet Skien - Siljan avd. 024, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Miljørettet helsevern i Grenland, Barnetalsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skagerak Nett AS, Telenor Norge AS, Telenor servicesenter for nettutbygging, Fiskeridirektoratet, Grenland Havn Eiendom AS, Grenland Havn IKS, Skjærgårdstjenesten /■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Norsk Folkemuseum avd. Norsk Maritimt Museum, Telemark Fiskerlag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], bamble bibliotek v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Naturvernforbundet i Grenland, Bamble Historielag, Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, Bamble Jeger og fiskerlag, Bamble Jeger- og fiskerlag - jaktutvalget, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], valle vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Høvøytangen vel v/Møller - Johansen
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Vedtak TMU, 26022020, Sak 12/20, Detaljregulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -1.gangsbehandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Vedtak TMU, 26022020, Sak 12/20, Detaljregulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -1.gangsbehandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Detaljregulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Detaljregulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 - Hafsund - offentlig ettersyn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Oversendelse av reguleringsplan for Rødlandet til behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Svar ut: 18/00713-21 - Forespørsel om eksemplar av reguleringsplan - Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Forespørsel om eksemplar av reguleringsplan - Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: ad . Rødlandet .foreløpige faglige råd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Tilbakemelding på reguleringskisse -ad . Rødlandet - Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Telemark fylkeskommune - Resultat av arkeologisk registrering - Rødlandet - gbnr 85/3 - Sjøterrassen med omliggende områder - detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: 18/00713-14 - Vedrørende reguleringsplan for gbnr. 85/3 i Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Vedrørende reguleringsplan for gbnr. 85/3 i Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: 18/00713-12 - Anmodning om møte med rådmann / kommunens ledelse - Grunnsund Veien og VA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Anmodning om møte med rådmann / kommunens ledelse - Grunnsund Veien og VA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Telemark fylkeskommune - Varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan for Rødlandet - Sjøterrassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan Rødlandet v/ Hafsund - Fylkesmannen i Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Grunnsundveien VA Lag - regulering - Rødlandet - del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Kystverket - Oppstart av planarbeid - gbnr 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttale fra statens vegvesen til reguleringsplan for Rødlandet - gbnr.85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Innspill fra Håvøytangen velforening til detaljregulering - Rødlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Fiskeridirektoratet - Oppstart av planarbeid for del av eiendom gnr 85/3 Rødlandet Sjøterassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - planarbeid for detaljregulering for del av eiendommen - gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Uttalelse fra Bamble Turlag - varsel om oppstart av reguleringsarbeid Rødlandet - Sjøterrassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid "Rødlandet v/ Hafsund" - sjøterrassen 15.02.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Referat fra oppstartmøte i Plansaker - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Søk innsyn i dokumentet/saken