Norske-postlister.no


Viser [26] av [26].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Angående levegg - gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Svar på ref: 18/09838-20 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Bilder av at tiltak er fjernet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Vedrørende ulovlig oppført byggverk - gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Vedrørende riving av ulovlig oppført byggverk - gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Vedrørende ulovlig oppført byggverk mot Sørens vei 13 - gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Spørsmål fra eier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Spørsmål vedrørende byggesak - gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Litt mer utfyllende spørsmål om hva som må til for å få tiltaket godkjent.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Eier av Sørens Vei 15, har snakket med nabo. Se dokumentet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Eier av Sørens vei 156 sier vi gjerne må snakke med naboen, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] dokumentet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Spørsmål om hva som må til for å få tiltaket godkjent.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Mail fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Mail fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Bekreftelse på mottat varselbrev - gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Brev med svarfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Bilder av tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende oppføring av byggverk på Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Dokument: Vedrørende oppføring av byggverk på gbnr. 23/105 - Sørens vei 15
Søk innsyn i dokumentet/saken