Norske-postlister.no


Viser [73] av [73].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Reviderte bestemmelser og illustrasjonsplan i tråd med kommunestyrevedtak - Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Kunngjøring Vedtatt - Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Svar - Reguleringsplan Hydrostranda - revidert dokumenter med datoer på
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Kunngjøre vedtatt - Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Reviderte bestemmelser datert 05.03.21 - Vedtak KST - 18032021 - Sak 25/21 - Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden - 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: 18/09979-73 - Vedtak KST, 18032021, Sak 25/21, Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Vedtak KST, 18032021, Sak 25/21, Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Saksutskrift - Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Plan id 340 Detaljreguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden -Arealgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Vedtak TMU, 03032021, Sak 12/21, Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: 18/09979-69 - Vedtak TMU 03032021 - Sak 12/21 - Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Vedtak TMU, 03032021, Sak 12/21, Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 8/21, Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Hydrostranda, møteplasser og andre tiltak i Kruksdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Revidert planbeskrivelse - reguleringsplan for Hydrostranda planID 340
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Revidert Reguleringsplan for Hydrostranda planID 340 - reviderte bestemmelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Reguleringsplan for Hydrostranda vedtatt 13.09.2012 - mindre endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Reviderte - Kommentarer til merknader reguleringsplan for Odden og Varden øst, plan ID 340
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Tilbakemelding til Forslagstiller - Merknader Hydrostranda, Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Tilbakemelding fra forslagstiller - Merknader Hydrostranda, Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Merknader - Hydrostranda, Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden - Oversender resterende merknader utover ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sendte 8.9.2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Odden, Svia og Ormvika veilag - detaljregulering del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Rognstranda Hytte og Båteierforening - detalregulering del av Hydrostranda - Varden Øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Kystverket - detaljreguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden Øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - del av Hydrostranda - Varden øst og Odden - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Lars og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til - Detaljregulering del av Hydrostranda, Varden Øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Innsigelse fra Svia og Odden Hytteforening til - Endring i reguleringsplan/Detaljregulering for Hydrostranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Svia og Odden båtforening til endring av reguleringsplan for Hydrostranda august 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl : Merknader til planforslag - Detaljregulering del av Hydrostranda, Varden Øst, Odden.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Anja og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Reguleringsendring for Varden Øst og Odden, Hydrostrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Statens Vegvesen - detaljregulering del av Hydrostranda, Varden Øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Spørsmål vedrørende detaljregulering del av Hydrostranda, Varden Øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Skagerak Energi til Detaljregulering, del av Hydrostranda - Varden øst og Odden - plan id 207
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Invitasjon til informasjonsmøte om reguleringsplan for del av Hydrostranda, Odden og Varden øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: RE: Detaljregulering Hydrostranda Varden Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Fiskeridirektoratet - reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden - planid 207
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Detaljregulering Hydrostranda Varden Odden - bruk av båtplasser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Korrespondanse - Detaljregulering Hydrostranda Varden Odden - beregning av masser og kostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Tilbakemelding til svar fra Areal+ AS - Detaljregulering Hydrostranda Varden Odden - beregning av masser og kostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Svar fra Areal+ AS - Regulering Hydrostranda Varden Odden - beregning av masser og kostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Mail vedr. detaljeregulering til Eldrerådet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Mail vedr. detaljregulering til RFP
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Mail vedr. detaljregulering til HO-utvalget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune - detaljregulering del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Oversendelses skriv Detaljregulering del av Hydrostranda, Varden Øst og Odden innenfor ( gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda plan id 207) -offentlig ettersyn,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Areal+ AS avd ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] WIRUD, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], BAMBLE KOMMUNE, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] C, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], MÜLLER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], NORSK HYDRO FERIESTEDER STIFTELSEN, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ANATONI, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] HARUKI, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] W, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble historilag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Bondelag v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bamble Jeger og fiskerlag, Bamble Næringsforening, Bamble turlag , Barnetalsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Grenland Havn Eiendom AS, Grenland Havn IKS, Kystverket, Norsk Folkemuseum avd. Norsk Maritimt Museum, Nye veier AS avd Stathelle, Skagerak Nett AS, Statens Vegvesen, Telemark fiskerlag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telenor Eiendom Holding AS, Telenor Norge AS, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: SV: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden - oversendelse til Søker - konklusjon / tilbakemelding fra FM på bestemmelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Tilbakemelding til uttalelse - reguleringsplan - Varden øst - Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Korrigering av byggegrenser - hytter - reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Revidert reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Foreløpige tilbakemeldinger fra Fylkesmannen - detaljregulering - Bamble - del av Hydrostranda - Varden øst og Odden - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Ingen uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune - planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: 18/09979-20 - 18/09979-19 - Detaljregulering, del av Hydrostranda - Varden øst og Odden (innenfor gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (plan id 207) purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: VS: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden- mail fra Leder Svia og Odden båtforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Detaljregulering, del av Hydrostranda - Varden øst og Odden - oversender justert plan/sosi og bestemmelser i samsvar med T/M den 22.4.2020 sak19/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Detaljregulering, del av Hydrostranda - Varden øst og Odden (innenfor gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (plan id 207)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: 18/09979-19 - Detaljregulering, del av Hydrostranda - Varden øst og Odden (innenfor gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (plan id 207)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Vedtak TMU, 22042020, Sak 19/20, Detaljregulering, del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. (innenfor gjeldende plan id 207 Hydrostranda. 1. gangs behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Ettersendelse av dokument til TM sak 19/20 - Hydrostranda, Varden ost og Odden.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Detaljregulering, del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Detaljregulering del av Hydrostranda - Varden øst og Odden (innenfor gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda plan id 207) ut på offentlig ettersyn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Uttalelser til varsel - Detaljregulering del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Reguleringsendring Hydrostranda til første gangs behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Merknader til reguleringsendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: ad .plan fra hydrostranda -- tilbakemelding på plasseringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Merknader til varsel om igangsetting av planarbeid Hydrostranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Vedtak T1519, 23012019, Sak 5/19, Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (plan id 207).
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planjustering for gjeldende reguleringsplan for Hydrostranda (planid 207)
Dokument: Mindre reguleringsendring Svia vest, Hydrostranda
Søk innsyn i dokumentet/saken