Norske-postlister.no


Viser [5] av [5].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr 35/402 - Kruksdalen 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 til oppføring av ny hytte på gbnr. 35/402 - Kruksdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Tilsvar på henvendelse angående plassering av ny hytte på Gbnr. 35/402 - Kruksdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn - gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken