Norske-postlister.no


Viser [7] av [7].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Svar fra søker på uttalelse fra Fylkesmannen - gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: 20/01246-5 - Uttalelse fra Fylkesmannen - Fraråder og vil vurdere påklage - søknad til uttalelse - Bamble - sendes søker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen - Fraråder og vil vurdere påklage - søknad til uttalelse - Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: 20/01246-3 - Søknad om rammetillatelse - gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig - oversendes FM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Søknad om rammetillatelse - gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig - ny søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Søknad om rammetilltalelse - gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken