Norske-postlister.no


Viser [100] av [139].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til kommuneplanens arealdel - omregulering av gbnr. 27/146
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Grovsiling_Revidert ihht. vedtak i formannskapet 22.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Tilleggsopplysninger fra Marte Søve Syverud - plassering av hytte i terreng - revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Dialogmøte Herre - oppsummering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Dialogmøte Herre - tilbakemeldinger til de som deltok på møte og en oppsummening av de som kom som innspill.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedtak FORM, 22042021, Sak 27/21, Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025 Grovsiling av alle innkomne ønsker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Tilbakemelding fra saksbehandler til Asplan Viak: Merknad til silingsprosess ved innspill til rullering av KPA i Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: SV: Merknad til silingsprosess ved innspill til rullering av KPA i Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Revisjon/rullering av Kommuneplanens arealdel Annonsering av Dialogmøter Herre, Feset og Rugtvedt/Omborsnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Arealdel - innkalling til dialogmøter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Nytt Fiskerinæringskart: Framstilling Hovedutførelse: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Fiskerlaget. Mottatt 14.11.2019 av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Merknad til silingsprosess ved innspill til rullering av KPA i Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Revidert - Grovsiling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Oppfølging - Grovsiling - Formannskapet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: 20/01301-207 - Påminnelse - utvikling av gård - gbnr. 24/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Påminnelse - utvikling av gård - gbnr. 24/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: SV: Vedrørende innspill nr 60 i sak 20/01301 P360 20/0101-156, 173
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedrørende innspill nr 60 i sak 20/01301 P360 20/0101-156, 173
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedrørende innspill nr 60 i sak 20/01301 P360 20/0101-156, 173
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Kommentarer fra Kommunalteknikk i forbindelse med kommuneplanens arealdel - med skisser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: 20/01301-200 - Innspill fra Anne, Tor og Marte Søve Syverud til kommuneplanens arealdel angående gbnr. 85/128 som kommentar til innspill i dok 156 og 173
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Anne, Tor og Marte Søve Syverud til kommuneplanens arealdel angående gbnr. 85/128 som kommentar til innspill i dok 156 og 173
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Silingsfase 1 gjennomført av Asplan Viak - innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Bjørbæk advokatene på vegne av eierne av gbnr. 6/1 og 7/2 til rullering av kommuneplan sin arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: 20/01301-196 - Innspill fra Børve Borchsenius Arkitekter AS - kommuneplanens arealdel - gbnr. 25/11 m.fl. - naturmangfold Ekstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Børve Borchsenius Arkitekter AS - kommuneplanens arealdel - gbnr. 25/11 m.fl. - naturmangfold Ekstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Kommunalteknisk sine innspill - foreløpig respons herfra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: SV: Foreløpig innspill til revisjon av KPA Bamble kommune - byggegrense ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: 20/01301-155 - Ber om utsatt frist for uttalelse - innspill til kommuneplanens arealdel 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Gamle Bamblevei 8 - gbnr. 31/53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] datert 31.12.2020 - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] minner om søknad/innspill - Grasmyr 26/91 - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill til rullering av arealdelen til kommunedelplanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: VS: Innspill til arealdelen - Bamble næringsråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Utvidelse av bryggeanlegg ifb. maritim virksomhet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Møte og befaring Barfod eiendom "Langesund marina område"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill til rulleringen av arealplanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Langrønningen AS til kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl. til kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Bamble kommune - Kommuneplanens Arealdel - Planprogram - Innspill for Langrønningen næringsområde - Detaljhandel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: SV: SV: Møte og befaring Barfod eiendom "Langesund marina område"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Re: SV: Møte - Gbnr 67/2 og 67/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Div. reguleringsplan/tomter/vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra næringssjefen og Bamble næringsråd til kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedr.: Kommuneplan Bamble - Arealdelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel - Fritidsbolig på gbnr. 85/218
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Div. reguleringsplan/tomter/vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Svar: Møte og befaring Barfod eiendom "Langesund marina område"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra NVE - planprogram - rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Citiplan AS - kommuneplanens arealdel - fritidsbolig på gbnr. 85/218 - Sekkekilen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Ber om utsatt frist for uttalelse - innspill til kommuneplanens arealdel 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra eiendomsavdelingen - kommuneplanens arealdel - Bamble helsehus - Langøya - Søndre Nustadfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Børve Borchenius Arkitekter AS til kommuneplanens arealdel - gbnr. 25/11 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Børve Borchsenius Arkitekter AS til kommuneplanens arealdel - gbnr. 27/13 og 27/571
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Arealinnspill - Revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2025 Viser til innspill 172
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til revisjon av kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2025 - fritidsboliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Hanne og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til forslag om planprogram - rullering av kommuneplanens arealdel 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Børve Borchsenius Arkitekter AS til regulering Grasmyr nord - spørsmål til grunnlaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill til Planprogram-Revisjon av arealdel 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - rullering arealdel kommuneplanen 2020 - Storøy - gbnr. 59/26 og 59/27 - LNF-område
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Kommentar fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til ordførerens innspill - rullering av kommuneplanens arealdel - angående bedehusstranda Eikstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Ordfører vedrørende Bedehusstranda på Ekstrand - rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - kommuneplanens arealdel - fortetting Kjørstadsletta - gbnr. 77/109
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: 20/01301-141 - Innspill fra Arkitekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Arkitekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025 Innspill etter ny høring - innkom 18.11.2020 - VA-planer på Eikevika ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Saksutskrift - Fastsettelse av planprogram - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedtak KST, 12112020, Sak 92/20, Fastsettelse av planprogram - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: 20/01301-137 - Innspill - Rulleringa av kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill - Rulleringa av kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedtak FORM, 29102020, Sak 85/20, Fastsettelse av planprogram - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedtak O1519, 28102020, Sak 29/20, Fastsettelse av planprogram - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Fastsettelser av planprogram -Revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2025.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedtak TMU, 28102020, Sak 72/20, Fastsettelse av planprogram - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedtak H1519, 28102020, Sak 24/20, Fastsettelse av planprogram - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedtak ELD, 26102020, Sak 23/20, Fastsettelse av planprogram - Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Revisjon av kommuneplanens arealdel - 2020-2025.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mustad Bygg AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tellefsen AS, TT Anlegg AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Aave ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tellefsen Invest AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Frier Vest A/S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Cranemaster ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telemark Fiskerlag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], JEL BYGGPROSJEKT v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Oppdaterte silingskriterier - rullering av kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Havparadiset AS til revisjon/rullering av kommunedelplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025 - Oversender uttalelser fra offentlig instanser.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - revisjonen av kommuneplanens arealdel for Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Presisering av innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - revisjonen av kommuneplanens arealdel for Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Tillegg fra Kåre Magnus til sak 123 i 360: Langrønningen næringsområde - 20/01301-84 - 20/01669-22 - Uttalelse fra Statens Vegvesen - Nabovarsel - E18 - gbnr. 70/1 - deponi i LNF-område tilknyttet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Søknad fra Tellefsen TT-anlegg as - større deponi - Østre Rosland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Vedrørende søknad om deponi utenfor plangrense i Langrønningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Protest til nytt deponi ved Åby. Fra Jostein Mastereid. NB! dokument 105 er tomt se 120
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Informasjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning - tillegg til dokument 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: 20/01301-114 - Forespørsel fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - arealplan som berører gbnr. 4/5 - Hellestvedtvannet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: NB legge inn i arealdelen: Geolokalitet Rugtvedt, rullering arealdelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: VS: Ny havne- og farvannslov ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] enklere for kommunene å regulere bruk av vannscooter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Forespørsel fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - arealplan som berører gbnr. 4/5 - Hellestvedtvannet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ønske om fornyet behandling/godkjennelse av reguleringsplan for Findal Gård, opprinnelig omsøkt i 2012.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill pvg. av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - fortetting Prisgrunn - mulig fortetting Lauås - Ivarsand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] innspill fra miljørådgiver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: VS: Uttalelse fra Fylkesmannen om forslag til planstrategi og planprogram for samfunnsdelen - vi legger den også om informasjon til Planprogrammet for arealdelen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Arealplan - protest til et nytt Deponi ved Åby.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - bebyggelse av gbnr. 84/1 og gbnr. 84/3 - rullering av kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny boligtomt på gbnr. 58/10 - Rørholt (Utvidelse av tidligere godkjent boligområde).
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...