Norske-postlister.no


Viser [26] av [26].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Ref. telefonsamtale - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - dispensasjon fra reguleringsplan - sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - brygge - sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Status på byggesak - gbnr. 92/224 - Stangodden 137
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Status sak - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Status sak gbnr 92/224
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Ber om status på sjøbod - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Vedr. 20-00634-16 - Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig - endret høyde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig - endret høyde - planert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig - anleggsveg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: SV: Spørsmål høyde og plassering - Sak 20/00634-3, 92/224 - besvart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Spørsmål høyde og plassering - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Avtale om midlertidig anleggsvei - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Innsendt dokumentasjon - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 for nybygg hytte på gnr. 92/224 innenfor plan Ivarsand-Prisgrunn -Halvorsodden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Fylkesmannens uttalelse til søknad - Gbnr. 92/224 Stangodden 137 - dispensasjon fra reguleringsplan - fritidsbolig - Ingen vesentlige merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: 20/00634-6 - Sak 20/00634-3, 92/224 Moum Flateland - spørsmål sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: 20/00634-6 - Sak 20/00634-3, 92/224 Moum Flateland - spørsmål sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Sak 20/00634-3, 92/224 Moum Flateland - spørsmål sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: 20/00634-4 - Innsendt ny dokumentasjon - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Innsendt ny dokumentasjon - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Forespørsel om videre saksgang - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken