Norske-postlister.no


Viser [5] av [5].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Dokument: Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 - Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - Ny enebolig og garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Dokument: Foreløpig svar - 20/07353 - Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Dokument: Foreløpig svar på søknad med mangler etter Plan- og bygningsloven § 20-3 eller § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - Ny enebolig m/garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken