Norske-postlister.no


Viser [72] av [72].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322755 fra utført tilsyn - Kirkebekken Herre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322628 fra utført tilsyn - Brygga marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322726 fra utført tilsyn - Herre KP 157 Siljanbukta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322724 fra utført tilsyn - Herretorget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322725 fra utført tilsyn - Herre - Hammern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322705 fra utført tilsyn - Fagerheimveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn, saksnr. 322087 - Skjerkøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322685 fra utført tilsyn - Clarks gate 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322622 fra utført tilsyn - Søndre Strandgata 13 - WC og KP 120 tavle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322622 fra utført tilsyn - Søndre Strandgata 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322640 fra systemrettet tilsyn - Søndre Strandgata 13 - marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Vedtak om utbedring - gatelys Storgata 9 - FV 208 Åby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322501 fra utført tilsyn - Dalsveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322502 fra utført tilsyn - Dalsveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322503 fra utført tilsyn - Gamle Omborgsnesvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322504 fra utført tilsyn - Eiksbakken 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322505 fra utført tilsyn - Rogn 237 - Sundbykåsa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322465 fra utført tilsyn - Lakseberget 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322479 fra utført tilsyn - Europaveien 203
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322490 fra utført tilsyn - Europaveien 375
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322492 fra utført tilsyn - Europaveien 464
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322493 fra utført tilsyn - Vinjestranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322455 fra utført tilsyn - Strandveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322457 fra utført tilsyn - Strandveien 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321990 - Ishusveien 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 322042 - Skjerkøyveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Forhåndsvarsel - rapport fra systemrettet tilsyn - ordrenummer 322377 - Kongshavns gate 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Risikovurdering og samsvarserklæring - Mariskovegen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Risikovurdering og samsvarserklæring - Eik Vaskehall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn - saksnr. 322358 - Tangvallveien 44
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322363 fra utført tilsyn - Reidunsvei 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322365 fra utført tilsyn - Kjerrvikveien 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322367 fra utført tilsyn - Kongshavns gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport - Rognsveien 91
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport - Rognsveien 144
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322046 fra utført tilsyn - Europaveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322085 fra utført tilsyn - Isdammen 51
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322087 fra utført tilsyn - Skjerkøya - Tjuvhullet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322042 fra utført tilsyn - Skjerkøyaveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322047 fra utført tilsyn - Europaveien 1387
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322049 fra utført tilsyn - Wissestad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322050 fra utført tilsyn - Rønningstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321990 - elektrisk tilsyn - Ishusveien 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Risikovurdering, sluttkontroll, samsvarserklæring og ordre 27 - Langøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321832 fra utført tilsyn - Hydal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321588 - Stokkevannveien 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321621 - Stathelleveien 173
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321641 - Tangvallveien 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321643 - Skarpenordveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321688 - Vaterlands gate 69
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321690 - Vaterlands gate 44
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321691 - Bambleveien 125
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321706 - Langesundveien 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Avsluttet sak etter utført tilsyn - saksnr. 321707 - Strandgata 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn - Tostrups vei 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Jordfeilrapport - Bamble videregående skole - anleggsnummer 1033678001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Risikovurdering, sluttkontroll, samsvarserklæring og ordre 27342 - Brakkerigg Eik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Vedtak om utbedring av feil/mangler - tilsyn av elektriske anlegg - Krabberødstrand 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321706 fra utført tilsyn - Langesundveien 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321707 fra utført tilsyn - Strandgata 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321688 fra utført tilsyn - Vaterlands gate 69 - KP 108 Furustranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321690 fra utført tilsyn - Vaterlands gate 44 - KP 107 Vaterland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321643 fra utført tilsyn - Havna Skarpenordveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321641 fra utført tilsyn - Tangvallveien 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn, saksnr. 321642 - Stoa 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilbakemelding fra utført tilsyn, saksnr. 321620 - Stathelleveien 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321621 fra utført tilsyn - Stathelleveien 173
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321588 fra utført tilsyn - Stokkevannveien 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Vedlikeholdsrapport - manulet slokkeutstyr - Dronning Margretehes vei 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Samsvarserklæring - ventilasjon - Dronning Margrethes vei 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 321219 fra utført tilsyn - avlastningsboligen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilbakemelding fra systemrettet tilsyn, saksnr. 321429 - Rugtvedt avlastningsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS