Norske-postlister.no


Viser [22] av [22].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - vedtak - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - ansvarsrett Sørli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - ferdigmelding innvendig VA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - tilleggsdokumenter til søknad om brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - tilleggsdokumentasjon til søknad om brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - søknad om brukstillatelse kan ikke behandles
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62 - leilighetsbygg - ang garasjeport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62 - leilighetsbygg - ang garasjeport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg - svar på mottatt melding om tiltak som ikke er i tråd med tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - mottatt melding om tiltak som ikke er i tråd med tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - gjennomføringsplan og ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - mottatt melding om høye forstøtningsmurer og gjerder innenfor frisiktsone
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - tilbakemelding på rekkefølgekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - rekkefølgekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62, - leilighets bygg - vedtak - igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - godkjent innvendig VA melding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 , leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - vedtak - rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 , leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - oversendelse av vedtak om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 , leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - mangler i mottatt søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 , leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - gjennomføringsplan og erklæringer om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 , leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - oppdatert situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken