Norske-postlister.no


Viser [5] av [5].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: HØRING - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: Intern høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte på gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madlandsheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: Supplerende opplysninger og dokumenter, dagsturhytten, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: Ber om mer informasjon/dokumentasjon - oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og fra PBL § 1-8 for oppføring av ny dagsturhytte på gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madlandsheia
Søk innsyn i dokumentet/saken