Norske-postlister.no


Viser [5] av [5].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Deling av landbrukseiendom - bruksrasjonalisering - gnr/bnr 59/5 - Goaveien 134 og 136
Dokument: Delegert vedtak - Dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 og tillatelse etter pbl § 20-1 og jordloven § 12 til fradeling av to boliger på gnr/bnr 59/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av landbrukseiendom - bruksrasjonalisering - gnr/bnr 59/5 - Goaveien 134 og 136
Dokument: Uttalelse - Deling av landbrukseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av landbrukseiendom - bruksrasjonalisering gnr/bnr 59/5
Dokument: Kommentar og bekreftelse på mottatt nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av landbrukseiendom - bruksrasjonalisering
Dokument: Merknader til nabovarsel - gnr/bnr 59/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til barn, unge og voksne med behov for langvarig og sammensatt oppfølgning
Dokument: Tilskudd til barn, unge og voksne med behov for langvarig og sammensatt oppfølgning
Søk innsyn i dokumentet/saken