Norske-postlister.no


Viser [24] av [24].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/218, 226 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/463 og 807
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/26 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/505 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av grensejustering mellom Gnr/bnr 48-46 og 76 - overføring av GS-veier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av arealoverføring - overføring av gang- og sykkelvei 60/263, 300 og 462
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av arealoverføring - overføring av gang- og sykkelvei til fylkeskommunen - 59/209 og 267
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av arealoverføring fra 60/20 til 60/455 - overføring av gang- og sykkelvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr/bnr 49/555 og 556
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Erklæring om eierskap - offentlig veigrunn - gnr/bnr 48/838
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Erklæring om eierskap - offentlig veigrunn - 48/838
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Oversendelse av avtale for tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Oversendelse av egenerklæring av eierskap til offentlig veigrunn som skal føres i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr/bnr 51/47 og 51/57
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 47/147 og 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 49/224 og 49/346
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 49/64 og 49/477
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr/bnr 47/13 og 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr/bnr 48/46 og 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Retur av tinglyst dokument gnr/bnr 47/321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Retur av tinglyst dokument gnr/bnr 59/191
Søk innsyn i dokumentet/saken