Norske-postlister.no
Tilbake til søk

Varsling om treff på søk

Det går an å abonnere på nye treff på et gitt søk i systemet. Når det kommer nye treff, så vil de 10 første bli sendt på epost med lenke til resten. 2 søk per person er gratis.

  • Filter - Myndighet må være "dir-byggkvalitet"
  • Filter - Dokumentnr må være "2019/7174"
  • Du kan navngi søket slik at det er lettere for deg å kjenne det igjen. Navnet vil stå i varslingseposter.
    Epostadresse du ønsker at varslingen skal sendes til.