Norske-postlister.no


Viser [16] av [16].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Årsmelding 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Søknad om overføring av mindreforbruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Søknad om overføring av midler ifm ombyggingsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Tilbakemelding vedr budsjettarbeidet 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Svar på søknad om midler til leie av eksterne lokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Svar på søknad om ekstraordinær bemanning som følge av koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Vedr prosess for rekruttering av dommerstillinger - korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Søknad om ekstraordinær bemanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Tilbakemelding vedr oppdrags- og tildelingsbrev 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Tilleggsbevilgning 2020 Gulating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Pris på ombygging - lagrettesalen i Stavanger tinghus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Gulating lagmannsrett - Oppdrags- og tildelingsbrev 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Tilbakemelding møte Gulating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Budsjett 2020 - Brukeravhengige driftskostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Tilbakemelding vedr utlysninger og bemanningsreduksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Budsjettarbeidet 2020 - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken