Norske-postlister.no


Viser [100] av [76 468 286].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Styrer, råd og utvalg 2019 - 2023
Dokument: Valg av forliksråd for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykologstillinger - Lesja, Sel og Dovre kommuner
Dokument: Kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
Dokument: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
Dokument: Søknad signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagarbeider - 20% vikariat i Dombås barnehage
Dokument: Søknad - ID 517 - Fagarbeider - 20% vikariat i Dombås barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Fagarbeider - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
Dokument: Søknad - ID 518 - Fagarbeider - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Søknad om støtte til boligbygging og istandsetting av hus i Lesja 135/11,14
Dokument: Søknad om støtte til boligbygging og istandsetting av hus i Lesja 135/11,14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 2 bnr. 119 - Søknad om fritak for feieavgift
Dokument: Gnr. 2 bnr. 119 - Søknad om fritak for feieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 103 bnr. 21 - Riving av bolighus
Dokument: Mottatt nabovarsel - Eier/fester gbnr. 159/21 - Riving på gbnr. 103/21 Kyrkjevegen 21 Lesja kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
Dokument: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
Dokument: NM i Fallskjermhopping på Lesja
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
Dokument: Mesterskapstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 2 Bnr 337 OG 338 - Kongelberget 78 - Bjorli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
Dokument: Anmodning om delutbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 17 bnr. 5 fnr. 2 - Søknad om deling
Dokument: Orientering, videre saksgang ved arealoverføring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Dokument: Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 122/1 i Lesja (3432)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalparkriket Reiseliv AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - COVID 19
Dokument: Nasjonalparkriket Reiseliv AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - COVID 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionale miljøtilskudd 2020 (RMP)
Dokument: Varsel om kontroll av RMP søknad.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2 Bnr 1042/1046/1150 - Søknad om deling
Dokument: Referat fra møte ang. sak 2020/928 Bjorlia NV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meiningen Praksis AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
Dokument: Meiningen Praksis AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lesjamat ANS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
Dokument: Lesjamat ANS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 11 bnr. 2 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe
Dokument: Gnr. 11 bnr. 12 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 11 bnr. 2 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe
Dokument: skorstein på eiendom gnr. 11 bnr. 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 101 bnr. 88 - Salg av kommunal boligtomt til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Retur av signert kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting av fagarbeidarar i Lesja og Lesjaskog barnehagar, 04.01.21-30.06.21
Dokument: Søknad - ID 546 - Fagareidarar, Lesja barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Gnr. 70 bnr. 1 - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (smil-midler 2019)
Dokument: Utbetalingsanmodning - SMIL, 997717171
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 70 bnr. 1 - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (smil-midler 2019)
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 997717171
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting av 50% fysioterapeut hos MP, kommunal, individuell driftsavtale, fra 02.01.20
Dokument: Foreløpig svar - klage på vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger meiningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Ny hytte og utslipp Seterdalen 1 tiltakshaver Uvdal Bygg og Hytteomsetning AS ref 2017/730
Dokument: Utebelysning på hytte - 118/1 T 9 - Seterdalen I
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flesberg - Regionalt miljøprogram for jordbruket 2020
Dokument: Kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og regionalt miljøtilskudd i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg / Endring av bygg - Langedragvegen 276 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Informasjon om nødvendig tilleggsdokumentasjon - Tilbygg Langedrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til unge boligetablerere - Sletting av heftelse 184/1
Dokument: Ber om sletting av heftelse 184/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omstilling - ***** *****
Dokument: Innkalling til samtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omstilling - ***** *****
Dokument: Innkalling til samtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsvalget og sametingsvalget 2021
Dokument: Oppnevning av valgansvarlige ved Stortingsvalget 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrer, råd og utvalg 2019 - 2023
Dokument: forliksråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leger i spesialisering (LIS 1) - samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag HF
Dokument: LIS 1- ordningen. Avtale med Helse Nord-Trøndelag HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagelærer - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
Dokument: Søknad - ID 519 - Barnehagelærer - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Barnehagelærer - Engasjement 100% stilling i Dombås barnehage
Dokument: Søknad - ID 520 - Barnehagelærer - Engasjement i 100% stilling - Dombås barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Sammenslåing av lån og endring av løpetid
Dokument: Sammenslåing av lån og endring av løpetid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 85 bnr. 1 - Oppfølging av torvuttak, Lesja
Dokument: Angående torvuttak på Gnr 85 Bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Skademelding, 19.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket (PTJ) - 2020
Dokument: Kontroll av produksjonstilskudd 2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 36 bnr. 3 - Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg fritidsbolig
Dokument: Gnr. 36 bnr. 3 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om brygge ved Lesjaskogsvatnet som ikke er omsøkt
Dokument: Svar på uttalelse angående ulovlig oppført brygge ved Lesjaskogsvatnet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adressering
Dokument: Oppretting av nye adresseparseller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 2 bnr. 304 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabiliteringa av skorstein samt montering av ovn
Dokument: Gnr. 2 bnr. 304 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabiliteringa av skorstein samt montering av ovn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting av fagarbeidarar i Lesja og Lesjaskog barnehagar, 04.01.21-30.06.21
Dokument: Søknad - ID 546 - Fagareidarar, Lesja barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Tilsetting av fagarbeidarar i Lesja og Lesjaskog barnehagar, 04.01.21-30.06.21
Dokument: Søknad - ID 546 - Fagareidarar, Lesja barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Helsedirektoratet - vedtak om overføring av plasser for turnuslege/LIS-1
Dokument: LIS 1 ordningen - Økning i antall LIS1-stillinger fra høsten 2021 – Behov for økt antall kommunale plasser fra 01.09.2021 - Behov for tilbakemelding fra kommunene i Helse Nord - Trøndelag sitt nedslagsfelt - Frist 11.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsrådet - 25.11.2020
Dokument: Møteinnkalling - Ungdomsrådet - 25.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bebyggelsesplan Uvdal Alpinsenter ID 2018003 - endring ref 2018/573
Dokument: Oppdatert planbestemmelse og planbeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Utslipp / Anneks - Brattebakke 5 - gnr: 198/39 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak – anneks - 198/39 – Brattebakke 5 – Hallandsfjellet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** *****
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbulivegen 121 - gnr: 127/18/0/19 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
Dokument: Revidert situasjonsplan tomt 19 og 21 Sunbolien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbulivegen 121 - gnr: 127/18/0/19 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
Dokument: Revidert situasjonsplan tomt 19 og 21 Sunbolien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbulien hytteområde - gnr:127/18 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
Dokument: Revidert situasjonsplan tomt 19 og 21 Sunbolien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbulien hytteområde - gnr:127/18 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
Dokument: Revidert situasjonsplan tomt 19 og 21 Sunbolien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omsorgsboliger - Skogenberget Vikangrendvegen 1 - gnr: 110/47 - Tiltakshaver Nore og Uvdal kommune ref 2019/386
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak 110/47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Tunhovdvegen 769 - gnr: 13/18/4 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/903
Dokument: Søknad om ferdigattest 137/18/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp - 14/28
Dokument: Søknad om tilkobling - Vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og utslipp Bakkeranten 22 tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/990
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2020
Dokument: Svar på forespørsel om innsyn i utslippstillatelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pedagogisk ledelse Ydalir barnehage, Elverum kommune - st. ref. 4315609560
Dokument: Søknad og CV - Pedagogisk ledelse - st. ref. (4315609560)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pedagogisk ledelse Ydalir barnehage, Elverum kommune - st. ref. 4315609560
Dokument: Svar på søknad - Pedagogisk ledelse Ydalir barnehage, Elverum kommune - st. ref. 4315609560
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgerlige vigsler 2021
Dokument: Bestilling av borgerlig vigsel 06.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2020 - 2. halvår
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Abbas AS
Dokument: Svar på søknad om bevilling - Endring i egen bevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler Hanstad barne- og ungdomsskole 2020
Dokument: Søknad om leie av skolens lokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 91/12 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 99999/3003 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2020
Dokument: Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 39/10 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Abbas AS
Dokument: Innhenting av opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkurator Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4302457645
Dokument: Avslagsbrev 1 - ikke videre - Barnevernkurator Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4302457645
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Abbas AS
Dokument: Innhenting av opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkurator Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4302290895
Dokument: Tilbud om jobb - Barnevernkurator Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4302290895
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkurator Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4302290895
Dokument: Tilbud om jobb - Barnevernkurator Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4302290895
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling barnehageåret 2020/2021
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage 2020/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inneklimamåling oktober 2020 - Trysil friluftsbarnehage
Dokument: Rapport inneklimamåling oktober 2020 - Trysil friluftsbarnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...