Norske-postlister.no


Viser [100] av [76 820 114].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Miljøfyrtårn - sertifisering av Sirdal kommune
Dokument: Husk å nominere din virksomhet innen 2. desember!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/258, Øyvind Rudolf og Tone Lea, oppføring fritidsbolig, Sinneslia
Dokument: Retur av journalpost: 9/258. Øyvind Rudolf og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lea. Ferdigattest for tiltak. (Ref. 2020/842)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: 7/290. Solhytten eiendom AS. Ferdigattest for tomt 6b. (Ref. 2020/847)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/10,59, reguleringsplan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: B_552092_READONLY
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/10,59, reguleringsplan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Retur av journalpost: 9/10 og 59 - Reguleringsplan for Brekkebua, Sinnes, plan ID 2019003. Grunneier ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 11/12 og 45- mindre endring av reguleringsplan Gravasstølen, Gravann Panorama AS
Dokument: Gravann panorama
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Veiledningshefte for medlemmer av prøvenemnder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høring fra Kunnskapsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: plassering av husvogn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/141, Sirdal Kommune, deling av grunneiendom/ arealoverføring. Myraleite, Tjørhom.
Dokument: Varsel om tinglyst arealoverføring for eiendommen gnr.9,bnr.170 -Myraleitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/318 tomt 10, Kristin H. og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig, Soleiknuten
Dokument: Retur av journalpost: 9/318. Tom Øyvind Berentsen. IG for tiltak Soleiknuten. (Ref. 2020/845)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 6/1 og 2, Vial AS, endring av reguleringsplan Gloveknuten. Tjørhom
Dokument: Vedr. 20-28632-2 - Sirdal kommune - Varsel om endring av reguleringsplan for gnr 6/bnr 1 og 2 - Gloveknuten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/20, Anne Karin Asgausten, riving av hus/hytte, Seland Tonstad
Dokument: Retur av journalpost: Skjemmende bygg - Seland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/20, Anne Karin Asgausten, riving av hus/hytte, Seland Tonstad
Dokument: S_552646_READONLY (1)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/2, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], fradeling av eiendom justering/grenser, Suleskard
Dokument: Retur av journalpost: 1/2/17. Geir Terje Sirekrok. Fradeling av hyttetomt. (Ref. 2020/843)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/2, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], fradeling av eiendom justering/grenser, Suleskard
Dokument: Retur av journalpost: 1/2/17. Geir Terje Sirekrok. Fradeling av hyttetomt. (Ref. 2020/843)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/61 tomt 71, Ståle og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig. Lindåsen, Tonstad.
Dokument: Retur av journalpost: 25/61. Anette og Ståle Undheim. Oppføring av fritidsbolig, Lindåsen. (Ref. 2020/844)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/61 tomt 71, Ståle og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig. Lindåsen, Tonstad.
Dokument: tiltak Lindåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/28/51, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring anneks/gapahuk, Furuåsen
Dokument: orientering om saksgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/108 leilighet A,B, og D, Favoritthytten AS, oppføring fritidsbolig. Ådneram Fjellgrend,Tjørhom.
Dokument: BEKREFTELSE AV MOTTATT BYGGESØKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/290, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig, Soleiknuten
Dokument: BEKREFTELSE AV MOTTATT BYGGESØKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/191, Liv Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], sanitærabonnement. Skarlikrogen, Sinnes.
Dokument: Søknad om sanitærabonnement.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/191, Liv Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], sanitærabonnement. Skarlikrogen, Sinnes.
Dokument: sanitær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenke og serveringsløyve - Sølvgarden
Dokument: Etablererprøven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenke og serveringsløyve - Sølvgarden
Dokument: Underteikna etablererprøven for serveringsvirksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tilleggsareal til hyttefelt gnr. 62, bnr. 21 til gnr. 62, bnr. 140 i Furestøyl
Dokument: Matrikkelbrev_62/469
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad gnr. 61, bnr. 138 i Furåsen.
Dokument: Gjeld søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 61, bnr. 138 i Furåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskiftesak 19-113266REN-JARD Støyledalsvegen SA på Uppstad
Dokument: Avslutning av jordskiftesak 19-113266REN-JARD. Melding om at "jordskifte krevd" er sletta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2020
Dokument: Innsynskrav frå VG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: VG
Sak: Løyve til snøskuter - løype nr. 11 2020 -
Dokument: Søknad om snøskuterløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4302516354
Dokument: Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4302516354 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4302516354
Dokument: Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4302516354 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Ressursutvalg - 04.12.2020
Dokument: Referatsaker
Filer:
Sak: 9/258, Øyvind Rudolf og Tone Lea, oppføring fritidsbolig, Sinneslia
Dokument: 9/258. Øyvind Rudolf og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lea. Ferdigattest for tiltak. (Ref. 2020/842)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transporttjenesten for funksjonshemmede - søkere
Dokument: ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: 7/232 tomt 31, Sinneshyttå Bygg AS, oppføring fritidsbolig, Brende Heia, Tjørhom
Dokument: innmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ladestasjoner i Sirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Nils
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg - mangelfulle lister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: LVK
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utbyggingsavtale - Løypeavgift og infrastrukturfond for 19/144
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: mur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/348, Sirdalsslottet Eiendomsselskap AS, oppføring kafe med restaurantstandard/varmestue. Hoppmannsknuten, Tjørhom.
Dokument: Avvik Sirdalsslottet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/318 tomt 10, Kristin H. og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig, Soleiknuten
Dokument: 9/318. Tom Øyvind Berentsen. IG for tiltak Soleiknuten. (Ref. 2020/845)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/20, Anne Karin Asgausten, riving av hus/hytte, Seland Tonstad
Dokument: Skjemmende bygg - Seland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/2, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], fradeling av eiendom justering/grenser, Suleskard
Dokument: 1/2/17. Geir Terje Sirekrok. Fradeling av hyttetomt. (Ref. 2020/843)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålsheia - høydebasseng
Dokument: Stølstjødn- stenging av vann - rettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/108 leilighet A,B, og D, Favoritthytten AS, oppføring fritidsbolig. Ådneram Fjellgrend,Tjørhom.
Dokument: Ådneram fjellgrend - Byggesøknad leilighet L_A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/108 leilighet A,B, og D, Favoritthytten AS, oppføring fritidsbolig. Ådneram Fjellgrend,Tjørhom.
Dokument: Ådneram fjellgrend - Byggesøknad leilighet L_B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/108 leilighet A,B, og D, Favoritthytten AS, oppføring fritidsbolig. Ådneram Fjellgrend,Tjørhom.
Dokument: Ådneram fjellgrend - Byggesøknad leilighet L_D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valle kommunehus
Dokument: Tilsynsrapport Valle kommunehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskiftesak 19-113266REN-JARD Støyledalsvegen SA på Uppstad
Dokument: Avslutning av jordskiftesak 19-113266REN-JARD Støyledalsveien SA på Uppstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyve til bruk av snøskuter - løype 13 2020-2024
Dokument: Søknad om snøskuterløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 67/16 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av reiskapshus og ballbinge på Bjørgum
Dokument: Byggesøknad Bjørgum - Sak nr. 2020/685-14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyve til snøskuter - løype nr. 10 2020 -2024
Dokument: Søknad om snøskuterløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/4 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av støylsbu på Nyestøyl
Dokument: Utgreiing - Søknad om rammeløyve for oppføring av støylsbu på gnr. 68, bnr. 4 på Nyestøyl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 23/23 Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til hytte på Bjørnevatn
Dokument: NVE si uttale - Dispensasjon - Søknad om løyve - tilbygg til hytte på Bjørnevatn, gnr. 23 bnr. 23 - Valle kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak på gnr/bnr/fnr 47/1/39 på Raubekk
Dokument: Førebels svar vedr. søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalet 2019 - 2023
Dokument: Møtebok Bygland kontrollutval, 23.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 6-mannsbustad på gnr/bnr 47/84 i Bygland sentrum
Dokument: Sosifil grunnmur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 6-mannsbustad på gnr/bnr 47/84 i Bygland sentrum
Dokument: Søknad om tilkopling til kommunal vatn- og avløpsleidning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannprøver avløpsanlegg 2020
Dokument: Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00043785 Avløp Bygland, uke 47 - 2 av 2 - AR-20-MG-014060-01 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av interne vegar på gnr/bnr 57/1 i Grimsdalen Hyttefelt
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 36/2 i Bygland (4220)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 36/2 i Bygland (4220)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forprosjekt - stasjonsområdet på Byglandsfjord
Dokument: Tilstandsvurdering Byglandsfjord stasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rehabilitering av pipe på gnr/bnr 56/23 på Vestsida
Dokument: Løyve til å rehabilitere pipe på gnr. 56, bnr. 23 på Vestsida
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SMIL-tilskot, org.nr, 981167767, gnr/bnr 7/20
Dokument: Søknad om tilskudd - smil, 981167767
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - fv. 5706 - gnr 16 bnr 21, 3, 6, 96 - Bremanger kommune
Dokument: Uttale til nabovarsel - gnr 16 bnr 21, 3, 6 - Trafikktryggingstiltak Hauge - Fv. 5706 - Bremanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrer, råd og utvalg 2019 - 2023
Dokument: Valg av forliksråd for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykologstillinger - Lesja, Sel og Dovre kommuner
Dokument: Kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
Dokument: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
Dokument: Søknad signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagarbeider - 20% vikariat i Dombås barnehage
Dokument: Søknad - ID 517 - Fagarbeider - 20% vikariat i Dombås barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Fagarbeider - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
Dokument: Søknad - ID 518 - Fagarbeider - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Søknad om støtte til boligbygging og istandsetting av hus i Lesja 135/11,14
Dokument: Søknad om støtte til boligbygging og istandsetting av hus i Lesja 135/11,14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 2 bnr. 119 - Søknad om fritak for feieavgift
Dokument: Gnr. 2 bnr. 119 - Søknad om fritak for feieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 103 bnr. 21 - Riving av bolighus
Dokument: Mottatt nabovarsel - Eier/fester gbnr. 159/21 - Riving på gbnr. 103/21 Kyrkjevegen 21 Lesja kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
Dokument: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
Dokument: NM i Fallskjermhopping på Lesja
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
Dokument: Mesterskapstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 2 Bnr 337 OG 338 - Kongelberget 78 - Bjorli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
Dokument: Anmodning om delutbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 17 bnr. 5 fnr. 2 - Søknad om deling
Dokument: Orientering, videre saksgang ved arealoverføring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Dokument: Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 122/1 i Lesja (3432)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalparkriket Reiseliv AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - COVID 19
Dokument: Nasjonalparkriket Reiseliv AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - COVID 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionale miljøtilskudd 2020 (RMP)
Dokument: Varsel om kontroll av RMP søknad.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...