Norske-postlister.no


Viser [100] av [76 841 233].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommunedirektør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4300465388
Dokument: Utvidet søkerliste tilgjengelig - Kommunedirektør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4300465388
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 90/1 - 90/51 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nydyrking
Dokument: Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 90/1 og 90/51
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikar for avdelingsleder / ped.leder Oppvekst, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4308571494
Dokument: Avslag, stilling besatt - Vikar for avdelingsleder / ped.leder Oppvekst, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4308571494
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - oppgjør/grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia
Dokument: Signert grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Dokument: Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4315043888)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Dokument: Svar på søknad - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannprøver - Råkvåg Vannverk - 2020
Dokument: Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilbygg bolig - 5037/180/3 Gamle Kongeveg sør 117 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Godkjent - Søknad om ferdigattest for tilbygg på bolig - 5037/180/3 Gamle Kongeveg Sør 117
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Introduksjonsprogram
Dokument: Lansering av nettside for nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende bistand ved kommune- og fylkestingsvalg - ***** *****
Dokument: Oversendelse av klage til Levanger kommune som rette vedkommende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Informasjon - Korona
Dokument: Oppdatert informasjon om permisjon fra mottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialistutdanning - Videreutdanning for lærere 2020
Dokument: Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Dokument: Avslag, stilling besatt - KOPI AV Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4290041829
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Støtte til digital hjemmeundervisning
Dokument: Kap. 226 post 21 - Utbetaling av tilskudd til digital hjemmeundervisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 5037/308/5 og 5037/305/3 - Tingstad lille og Bjøraasmoen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 5037/308/5 og 5037/305/3 - Tingstad lille og Bjøraasmoen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmåler montert Åsaunvegen 56 5037/264/62
Dokument: Vannmåler montert Åsaunvegen 56 5037/264/62
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E6 Kvithammar - Åsen - aksept på utkast til vannovervåking og kartleggingsprogram for vassdrag Stjørdal og Levanger
Dokument: E6 Kvithammar - Åsen - aksept på utkast til vannovervåking og kartleggingsprogram for vassdrag Stjørdal og Levanger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogn Helsetun - Fremtidig bruk av disponible arealer - FO 36/20
Dokument: Brev fra Skogn Forum om arbeidsgruppe som skal jobbe med å finne gode løsninger for bruk av areal Skogn Helsetun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/16/51 Julsborg 9 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest på tilbygg til bolighus - 5037/16/51 Julsborg 9 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Masseuttak på 5037/297/2 - JLE AS
Dokument: Vedr. 19-03945-9 - Pålegg om stans - masseuttak på gbnr. 297/2 Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 112/4 - OSAN SETTEFISK AS - Tømmervikvegen 99 - 7970 Kolvereid - Søknad om rammetillatelse - Nytt bygg med tilhørende grunnarbeider gnr 112 bnr 4 - Nærøysund kommune
Dokument: 112/4 - Nib AS - oversendelse av oppdatert gjennomføringsplan datert 27.11.2020 - vedr. rammetillatelse for nytt bygg med tilhørende grunnarbeider - trinn 2 - gnr 112 bnr 4 - Osan Settefisk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseutvikling skole
Dokument: Utdanningsdirektoratet - utbetalingsbrev høsten 2020 - videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseutvikling skole
Dokument: Utdanningsdirektoratet - utbetalingsbrev høsten 2020 - videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ramfjord Bygdelag - Forslag til innspill til kommuneplanens samfunnsdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser vedr. tiltak for hindre spredning av koronavirus - coronavirus - Covid-19
Dokument: Kolvereid Handelstandsforening - ny oversending av svar ang. smittevern på julearrangementer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærøysund Kraftbetong As - Storbjørkåsen grustak
Dokument: Fylkesmannen i Trøndelag - Nærøysund kraftbetong As - tilbakemelding til støyrapport - Storbjørkåsen grustak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 210/649 - Spillemidler til idrettsanlegg - Rørvik 7-erbane med kunstgras - Anleggsnummer 10824
Dokument: Trøndelag fylkeskommune - søknad om spillemidler til Rørvik 7-erbane med kunstgress ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] stadion - anleggsnr. 10824
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 255/41 - Spillemidler til idrettsanlegg - Austafjord kunstgressbane - Anleggsnummer 76391
Dokument: Trøndelag fylkeskommune - søknad om spillemidler til Austafjord kunstgressbane ved Austafjord stadion - anleggsnr. 76391
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - avvik registrert ved slamtømming i Nærøysund kommune
Dokument: MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - angående forhold registrert ved tømming av septik i Nordveien 244 - gnr 203 bnr 24 - 203/24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt Lakseveg Nord - Trøndelag fylkeskommune - kommunene Nærøysund - Høylandet og Grong og næringslivet
Dokument: Trøndelag fylkeskommune - økte planleggingsmidler Lakseveg Nord - må avklares før styringsmøte 07.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Teft Eiendomsutvikling AS - Søknad om reguleringsendring av reguleringsplan Nygård boligfelt
Dokument: Advokatfirmaet Schjødt AS - kopi av e-post til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedr. Nygård boligfelt - "tomt 27"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tidligere Nærøy kommune - Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 62/213 som tilleggsareal til 62/218
Dokument: 62/218 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nabovarsel - Tilleggstomt gnr 62 bnr 218 Nonstindvegen 5 - Kolvereid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram
Dokument: IMDi - Integrerings og mangfoldsdirektoratet - lansering av nettside for nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram - åpner kl. 09.00 den 30.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Totalservice på vannbehandlingsanlegg tilhørende Nærøysund kommune
Dokument: Inrigo AS - oversendelse av forslag til totalserviceavtale for vannbehandlingsanlegg i Nærøysund Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Kammaveien 81 - gbnr. 245/2 - rehabilitering av skorstein
Dokument: Gbnr. 245/2 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 223/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nydyrking
Dokument: Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 223/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 230/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nydyrking
Dokument: Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 230/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - gbnr. 325/1 - Breilia ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - drenering av jordbruksjord
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 920220371
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branntilsyn - Handelsbakken 22 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - dokumenttilsyn
Dokument: Handelsbakken 22 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - dokumenttilsyn rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adresse - oppstart av navnesak – Krin(g)svatnet, Frengs(seter)vatnet m.fl.
Dokument: Uttalelse til navnesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg
Dokument: Byggesak - Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - Kommunen trenger en redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg
Dokument: Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serveringsbevilling og skjenkebevilling - AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS - Endring i eksisterende bevilling
Dokument: Svar vedørende overgangsregel for bevilling ved AMERICAN STEAKHOUSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2021 og Økonomi- og handlingsplan 2022-2024
Dokument: Innspill til budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2020-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stadsbygd omsorgssenter - navnekonkurranse
Dokument: Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - gbnr. 132/8 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - drenering av jordbruksjord
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969330431
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - drenering - gbnr. 138/1 - Haarberg gård - drenering av jordbruksjord
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 991496262
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - smittevernutstyr - innkjøp fra leverandører
Dokument: Innsynsbegjæring - smittevernutstyr fra Zensotec as, BP Gruppen as og Produkt Nord as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skog - gbnr. 98/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - skogfond og tilskudd til skogkultur
Dokument: Gbnr. 98/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn
Dokument: Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Sprengberga - gbnr. 169/81 - fritidsbolig
Dokument: Sprengberga - gbnr. 169/81 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - støtte til klimasatsing i kommunene - 20 ladestasjoner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev - 20 ladestasjoner i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannprøver - Mælan skole - 2020
Dokument: Prøvingsrapport - Mælan skole - svømmebasseng - Utkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branntilsyn - Prangveien 2 - gbnr. 170/2 - Råkvåg aldershjem - dokumenttilsyn
Dokument: Prangeveien 2- Råkvåg aldersheim, ettersending av dokumentasjon til mangelfullt tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - bevilgning av NMSK-midler til veg og drift i skogbruket - 2020
Dokument: Supplerende tildelingsbrev - midler til tilskudd vegbygging og drift og tilskudd til skogkultur o.a.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 221/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nydyrking
Dokument: Gbnr. 221/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nydyrking - uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Hasselvikveien - gbnr 126/1 - Annet
Dokument: Byggesak - Hasselvikveien - gbnr 126/1 - veranda - Disp. PBL §1-8 - Tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leknes gamle skole
Dokument: Statens Kartverk - vedrørende innsendte skjøte for tinglysing av eiendommen 15/115
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimabetinget avlingssvikt 2020
Dokument: Angående din søknad om erstatning for avlingsskade 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimabetinget avlingssvikt 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Angående din søknad på avlingssvikt 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimabetinget avlingssvikt 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Angående deres søknad om avlingssvikt 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - bestilling og utsending - 2020
Dokument: VG - svar på innsynsbegjæring fra VG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilbygg bolig - 5037/180/3 Gamle Kongeveg sør 117 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppdatert gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppføring av 6 eneboliger - 5037/16/2 Nesheimvegen - Bolig Eiendom AS
Dokument: Søknad om ferdigattest på bolig 4 - 5037/16/170 Nesheimvegen 55 / Sørlia Panorama
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsek Trøndelag IKS
Dokument: 20/2687 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon - Korona
Dokument: Informasjonsarbeid og beboerrettet arbeid i mottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2020
Dokument: Økologisk godkjenning ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kulturmiljøarbeid 2021
Dokument: Riksantikvarens invitasjon til å søke om tilskudd til kulturmiljøarbeidet i kommuner i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om flytting av hus til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] klubbhus - 5037/315/310 Moafjæra 2 A - Levanger Fotballklubb
Dokument: Søknad om flytting av hus til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] klubbhus - 5037/315/310 Moafjæra 2 A - Levanger Fotballklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiks ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Samlesak 2020
Dokument: Gatelys i Njårds veg fortsatt mørke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning og lederutdanning for barnehage
Dokument: Utdanningsdirektoratet - utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2020 - videreutdanning for barnehagelærere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærøysund kommune - Smittevern
Dokument: Arbeidstilsynet - orientering: Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...